Dyrlæge Jens Laurits Larsen fra Nødebo (i midten) modtog hæder fra Danske Dyrlægers Forsikringsforening. Her ses han med formanden for Danske Dyrlægers Forsikringsforening, dyrlæge Per Thorup (til venstre) og Henrik van der Pals fra Danica Pension (til højre). Privatfoto

Dyrlæge Jens Laurits Larsen fra Nødebo (i midten) modtog hæder fra Danske Dyrlægers Forsikringsforening. Her ses han med formanden for Danske Dyrlægers Forsikringsforening, dyrlæge Per Thorup (til venstre) og Henrik van der Pals fra Danica Pension (til højre). Privatfoto

Hæder til dyrlæge fra Nødebo

Dr. med. vet. Jens Laurits Larsen fra Nødebo modtog Danske Dyrlægers Forsikringsforenings hæderspris

Hæder Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension har tildelt dr. med. vet. Jens Laurits Larsen foreningens hæderspris. Hædersprisen blev overrakt i Danica Pensions lokaler i Lyngby.

Jens Laurits Larsen har fået optaget omkring 265 videnskabelige publikationer. Disse publikationer har blandt meget andet fagligt stof handlet om at anvende vaccine i akvakulturer frem for anvendelse af antibiotika. Både danske og norske dambrugere har ofte trukket på Jens Laurits Larsens store ekspertise.

Bestyrelsen har valgt at tildele Jens Laurits Larsen hædersprisen for sin ihærdige og vedvarende kamp for at profilere dyrlægestanden.

Jens Laurits Larsen, som er professor emeritus på Den kgl Veterinær og Landbohøjskole, er bosiddende i Nødebo og født og opvokset i Stenum, Vendsyssel.

Prismodtageren har været medstifter af Abildgaardkredsen, hvor han stadig er aktiv. Abildgaardkredsen arbejder intenst på at Danmarks dyrlæger skal styrke deres positioner inden for uddannelse, beredskab og myndighedsudøvelse.

CV

Publiceret 30 November 2019 18:00