Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ærgrer sig over, at der igen i år blev sparet på bibliotekerne. Arkivfoto

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ærgrer sig over, at der igen i år blev sparet på bibliotekerne. Arkivfoto

Kulturformand trist over årets budget

Biblioteket skal spare igen, og der blev ikke råd til flere ønskede udvidelser på kulturbudgettet, til kulturudvalgsformandens store ærgrelse

Af
Mette Dolmer Thygesen

kultur Der blev ikke råd til at udvide med mange nye tiltag på kulturområdet i det netop vedtagne budget for 2020-2023.

Kulturudvalgsformand Rikke Macholm fra SF har ved flere lejligheder nævnt, at hun "faktisk er ret sur" over årets budget. Hun ærgrer sig især over, at der igen i år blev snuppet penge fra Hillerød Bibliotekerne, nemlig 165.000 kroner årligt.

"Den besparelse er ikke groet i min have. Det er rigtig beklageligt, at vi er nødt til at skære ned der, også når nu folketallet stiger i kommunen, og flere vil bruge bibliotekerne. Bibliotekerne er et samlingssted for alle kommunens borgere. Men som på alle andre områder har kulturen været nødt til at komme med forslag, og biblioteket er en af de største udgifter på vores område. Så det er beklageligt, men heldigvis har vi nogle dygtige ansatte, som hele tiden udvikler på, hvad biblioteket kan," sagde hun forleden i byrådssalen.

Rikke Macholm påpegede, at Hillerød Kommune ikke bruger så mange penge på kulturtilbud som nabokommunerne:

"Hillerød er en af de kommuner i regionen, som bruger allerfærrest penge på kulturen. Det er trist, fordi kultur kan så meget. Det giver livskvalitet, fællesskab, sammenhængskraft i et samfund, giver medmenneskelig forståelse, øger indlæringen og giver livsindhold til ensomme gamle. Kultur kan rigtig meget," sagde hun og kaldte årets budget for "nedslående".

Kulturudvalgsformand Rikke Macholm er sur over årets budget. Arkivfoto

Kulturudvalgsformand Rikke Macholm er sur over årets budget. Arkivfoto

Ingen penge til øvelokaler

Et af de nye ønsker, der ikke blev råd til at støtte, er Klaverfabrikkens øvelokalecontainere. De blev sat op i 2017, og pt. øver 70 musikere mellem 20 og 75+ i lokalerne fordelt på 17 bands og fem soloartister.

De betaler hver 250 kroner om måneden for at være tilmeldt, og det beløb ønskede Klaverfabrikken at få sat ned. Klaverfabrikken oplever nemlig, at mange unge vælger øvelokalerne fra på grund af beløbets størrelse. Samtidig ønsker Klaverfabrikken at skabe flere undervisningstilbud som workshops, banddoctors med mere til de musikere, der bruger øvelokalerne.

Rikke Macholm ærgrede sig også over, at der ikke blev råd til at støtte øvelokalerne:

"Der kommer talentfulde unge fra hele regionen og dyrker deres musik der. Det var ellers et meget beskedent ønske, som ville give et rigtig stort udbytte og være til glæde for mange," sagde hun.

Nej til Copenhagen Phil

Heller ikke orkestret Copenhagen Phil, der giver symfoniske koncerter i hovedstadsområdet, blev der råd til at støtte fra 2020.

Orkestret samarbejdede sidste år med musikskolen og foreningen Hillerød Musik og Teater om at bringe den klassiske musik ud til børn og unge i alle kroge af Hillerød Kommune. Her besøgte professionelle musikere 10-12 skoleklasser, hospitalets børneafdeling, gymnasiet med mere. Skolekoncerterne er fortsat i 2019 med støtte fra Grethe Christiansen fonden. Og Copenhagen Phil havde altså et ønske om at fortsætte et samarbejde i Hillerød - et budgetønske der ville koste kommunen 80.000 kroner, men som der altså heller ikke blev råd til.

"Heldigvis har vi mange frivillige, som løfter kulturopgaver. Men det ville være dejligt, hvis byrådet ville være mere rundhåndede," sagde Rikke Macholm, som dog ikke stemte imod budgettet.

Rikke Macholm glædede sig dog over, at der blev råd til forøge kulturpuljen, som hele byen kan søge penge fra til kulturaktiviteter, med 50.000 kroner de næste to år, og at kommunen har fundet en grund til et nyt hus til teaterforeningen Mastodonterne.

Desuden blev der råd til at støtte Sangcenter Nordsjælland med 125.000 kroner i to år til nye sangprojekter. Læs mere om det på side 12.

Publiceret 19 November 2019 18:00