Bedre Psykiatri inviterer til foredrag med professor og overlæge Merete Nordentoft.

Bedre Psykiatri inviterer til foredrag med professor og overlæge Merete Nordentoft.

Foredrag: Medicin og/eller terapi?

Foredrag Bedre Psykiatri inviterer til foredrag med professor og overlæge Merete Nordentoft.

I mange år har der været mest fokus på udvikling og brug af antipsykotisk medicin som behandling af psykoser, mens der i dag kommer mere og mere fokus på terapi og andre psykosociale indsatser.

Merete Nordentoft vil i sit foredrag komme ind på: Kan medicin stå alene? Kan brugen af terapi og andre psykosociale aktiviteter mindske behovet for medicin? Muligheder for ned- og udtrapning af medicin? Hvad er udfordringerne for den enkelte under ned-/udtrapning? Kan den enkelte få et godt liv uden medicin?

Det er tirsdag 19. november kl. 19-21 i Kedelhuset, Fredensvej 12B i Hillerød. Tilmelding på hagh@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 4020 8192.

CV

Publiceret 17 November 2019 05:00