Med udgangen af 2020 forlader Gribskov Frederiksborg Brand og Redning.

Med udgangen af 2020 forlader Gribskov Frederiksborg Brand og Redning. Foto: Jens Berg Thomsen

Gribskov Kommune forlader fælles brandberedskab

Gribskov Kommune står fast på beslutning om at træde ud af Frederiksborg Brand og Redning

Af
Claus Johansen og Mette Dolmer Thygesen

I juni varslede Gribskov Kommune en beslutning om at udtræde af Frederiksborg Brand og Redning. Nu er beslutningen om at forlade beredskabssamarbejdet endeligt vedtaget. Det skete på et byrådsmøde tirsdag aften.

Varslet var forbundet med en række forbehold. For eksempel skulle det sikres, at der i vedtægterne ikke var forhold, som gav uhensigtsmæssige udgifter i forbindelse med kommunens udtræden.

Begrundelsen var en bekymring om økonomien og et ønske om at fortsætte med udviklingen af et deltidsbrandvæsen i Gribskov Kommune.

Det videre analysearbejde har nu medført, at byrådet den 12. november har besluttet at fastholde, at kommunen påbegynder en udtræden af samarbejdet.

Tidsperspektivet er, at endelig udtræden sker med udgangen af 2020.

Sikre deltidsbrandvæsen

Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) siger om beslutningen:

”Vores beslutning om udtrædelse af Frederiksborg Brand og Redning handler grundlæggende om, at vi gerne vil sikre vores deltidsbrandvæsen, som vi er meget stolte af i kommunen. Når det er sagt, så er vi meget optaget af fortsat at have et tæt samarbejde med de øvrige kommuner – også efter udtrædelsen. Vi ser frem til en konstruktiv og respektfuld proces."

Første skridt er, at der nedsættes en forberedende beredskabskommission i Gribskov Kommune i forhold til den videre proces og afklaring om de fremadrettede rammer.

Kritiske brandfolk

Flere lokale brandfolk har løbende været kritiske over for det fælles beredskab. De har blandt andet været utilfredse med udstyret, de har peget på en manglende dialog med ledelsen — og de har brokket sig over den såkaldte risikobaserede dimensionering, hvor det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar at sørge for, at brandvæsenet er dimensioneret i forhold til forholdene i kommunen.

Ud over Gribskov består fællesbrandvæsenet af Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og Hillerød Kommune.

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen har tidligere udtalt til Hillerød Posten, at de fem kommuner, der er tilbage, nu skal organisere sig på ny og tænke om:

"Vi har lige i alle kommuner førstebehandlet en ny ejerstrategi, og det arbejde skal på en aller anden måde nu gå om. Blandt andet er der noget meget avanceret brandmateriel, der lige nu kører rundt på vejene. Spørgsmålet bliver, hvad vi nu gør ved det, hvis Gribskov træder ud," sagde Kirsten Jensen til Hillerød Posten i juni 2019.

Publiceret 14 November 2019 10:00