Kom og debatter Hillerød Kommunes kommende arkitekturpolitik i Festsalen 5. december. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Kom og debatter Hillerød Kommunes kommende arkitekturpolitik i Festsalen 5. december. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Kom med input til Hillerød Kommunes nye arkitekturpolitik

Hillerød Kommunes arkitekturpolitik sendes nu i offentlig høring - og kommunen indkalder til borgermøde

Hillerød Kommune har det sidste års tid arbejdet med en ny arkitekturpolitik - og nu er kommunen klar til at sende et udkast i offentlig høring.

I løbet af processen har kommunen afholdt borgermøder og sendt en spørgeskemaundersøgelse ud på Facebook, hvor flere end 1.000 svarede. Også fagpersoner er kommet med deres input.

Udkastet sendes i høring sammen med en arkitekturscreening, som er en opsummeret udgave af arkitekturpolitikken. Den skal sikre, at arkitekturpolitikkens retningslinjer efterleves i planlægningen og byggesagsbehandlingen.

Vi møder arkitekturen på vores vej til og fra bolig, arbejde, uddannelse og fritidsinteresser, og vi er omsluttet af den. Det er derfor vigtigt, at vi stopper op, forholder os kritisk og stiller krav til den arkitektur, der omgiver os

"Arkitektur danner i bogstavlig forstand rammen om vores hverdag og hele liv. Vi møder arkitekturen på vores vej til og fra bolig, arbejde, uddannelse og fritidsinteresser, og vi er omsluttet af den. Det er derfor vigtigt, at vi stopper op, forholder os kritisk og stiller krav til den arkitektur, der omgiver os. Byen og byens udvikling er noget, der interesserer mange mennesker. Dette byråd har vedtaget at sætte arkitektur og vores byers udvikling endnu stærkere på dagsordenen, så vi kan få gode redskaber til at sikre en god udvikling af det, der betyder så meget for os," udtaler borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Aften i arkitekturens tegn

I forbindelse med høringen inviteres borgere til en aften i arkitekturens tegn torsdag 5. december klokken 17-19 i Festsalen på Søndre Jernbanevej 4D i Hillerød. Her bliver arkitekturpolitikkens hovedtemaer og målsætninger præsenteret, ligesom der vil være mulighed for at komme med kommentarer til arkitekturpolitikkens indhold.

"Hillerød Kommune er rig på både historie og udvikling, og med borgermødet ønsker kommunen at have en dialog om, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i den kommende arkitekturpolitik," siger Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur, Byplan og trafikudvalget.

Det bliver forhåbentlig en spændende aften med arkitektur og byudvikling, hvor vi i fællesskab kan diskutere udkastet til kommunens kommende arkitekturpolitik

"Det bliver forhåbentlig en spændende aften med arkitektur og byudvikling, hvor vi i fællesskab kan diskutere udkastet til kommunens kommende arkitekturpolitik. Alle interesserede opfordres til at deltage og sætte arkitektur på dagsorden," lyder det fra udvalgsformanden.

Udkastet til arkitekturpolitikken kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside

Høringssvar sendes til byplan@hillerod.dk og skal være modtaget senest mandag 6. januar 2020 klokken 12. Efterfølgende vil kommunen følge op på de indkomne høringssvar forud for politikkens endelige vedtagelse.

Mdt

Publiceret 10 November 2019 11:00