Frederiksborg Valgmenighed og Ullerød Sognemenighed indbyder til en festgudstjeneste søndag 24. november for at markere kirkens fødselsdag.

Frederiksborg Valgmenighed og Ullerød Sognemenighed indbyder til en festgudstjeneste søndag 24. november for at markere kirkens fødselsdag.

Gudstjeneste markerer 110 året for Ullerød Kirke

Næstsidste gudstjeneste med Frederiksborg Valgmenighed

kirke Den sidste søndag i november 2019 er det 110 år siden, at kirkebygningen i Ullerød blev indviet.

I al den tid har en fri grundtvigsk menighed haft til huse her, først som frimenighed og siden som valgmenighed. I 1971 blev kirken overdraget til Ullerød Sognemenighed.

Fødselsdagen er samtidig Frederiksborg Valgmenigheds næstsidste gudstjeneste, idet de har deres traditionelle adventsarrangement den første søndag i advent.

Frederiksborg Valgmenighed og Ullerød Sognemenighed indbyder derfor til en festgudstjeneste søndag 24. november klokken 10.30 i kirken i Frederiksværksgade 143, hvor præsterne fra både valgmenigheden og sognemenigheden står for gudstjenesten. Ved gudstjenesten spiller organist Lars Linderod, og i forlængelse af gudstjenesten fortæller Lars Thorkild Bjørn træk af kirkes historie. Derefter serverer kirketjener Helle Kaspersen kirkekaffe i glasgangen.

Ved gudstjenesten kl. 10.30 er der plads til alle, der ønsker at være med. Hvis man ønsker at deltage i en let frokost, kræver det tilmelding til bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60 senest en uge før.

Publiceret 09 November 2019 05:00