Store 'søer' samler sig på cykelparkeringen, når det regner. Foto: Niels Idskov

Store 'søer' samler sig på cykelparkeringen, når det regner. Foto: Niels Idskov

Hillerød Station: Glidebane på gangbro og søer ved cyklerne

Hillerød Kommune, der har ansvaret for området ved stationen, lover at salte mere på gangbroen – ligesom problemet søerne ved den nye cykelparkering bliver taget op

Af
Niels Idskov

Der er etableret ny cykelparkering ved Hillerød Station på den side, der vender ud mod Carlsbergvej. Det er sket som følge af byggeriet af en masse nye lejligheder og en ny dagligvarebutik, der stadig pågår ved siden af stationsbagsiden og altså over for Frederiksborg Byskole.

Desværre er asfaltarbejdet på den nye cykelparkering ikke udført tilfredsstillende.

Kommunen vil have særligt fokus på gangbroen ved stationen hele vinteren, lover Ivan Sønderholm Christensen. Foto: Martin Warming

Kommunen vil have særligt fokus på gangbroen ved stationen hele vinteren, lover Ivan Sønderholm Christensen. Foto: Martin Warming

I forbindelse med den seneste tids store regnmængder er der tilsyneladende ikke taget fuldt højde for afløb, ligesom asfaltlaget ikke er lagt i plan – eller rettere: med forkert hældning. Det betyder, at der omkring cyklerne flere dage efter regnvejr fortsat ligger store vandsøer.

Taler med bygherren

Det er Hillerød Kommune, der har ansvaret for området, og sektionsleder for Trafik, Vej og Park, Ivan Sønderholm Christensen, forsikrer, at problemet med cykelparkeringen vil blive taget op med bygherren, som har etableret pladsen.

Mere salt

Dem, der dagligt eller jævnligt kommer på Hillerød Station, har de seneste par måneder været vidne til en generel forskønnelse af området og bygningerne. Men forleden kom vinterens første frostnat dog bag på både passagerer – og stationens 'værter'.

Gangbroen over til Carlsbergvej var så glat, at flere personer på den gled og faldt. Så vidt vides dog uden de helt store uheld. Men også det kommer der en ordning på, lover Ivan Sønderholm Christensen:

”Det er kommunen, der tager sig af saltningen af broen over banen. Tirsdag morgen, hvor vi ikke igangsatte saltning generelt, var den alligevel glat. Vi har derfor besluttet en særlig procedure, så den saltes, selvom der er tvivl om behov. Den blev saltet onsdag morgen, og vi vil have særligt fokus på den hele vinteren.”

Kommunen vil nu tage fat i bygherren og bede dem om at kigge på den nye cykelparkering ved stationen. Foto: Martin Warming

Kommunen vil nu tage fat i bygherren og bede dem om at kigge på den nye cykelparkering ved stationen. Foto: Martin Warming

Publiceret 06 November 2019 06:00