Der kommer alligevel ikke brugerbetaling for at få hentet sit haveaffald, har politikerne besluttet.

Der kommer alligevel ikke brugerbetaling for at få hentet sit haveaffald, har politikerne besluttet.

Dropper brugerbetaling: Haveaffaldsordning blev fire gange dyrere end beregnet

Kovending i haveaffaldssag: Politikere vil nu bevare haveaffaldsordningen, helt som den er - og uden brugerbetaling. Det kommer til at koste 53 kroner per husstand om året

Af
Mette Dolmer Thygesen

Haveaffaldsordningen fortsætter helt som den er - uden brugerbetaling og individuelle tilmeldinger for husstandene. Politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget foretog nemlig en kovending på deres møde onsdag 5. november, hvor det nye ”Regulativ for husholdningsaffald 2019” skulle vedtages endeligt.

Oplægget gik på at indføre brugerbetaling for afhentning af haveaffaldet, så borgerne kan tilmelde sig en ordning og betale for den hvert år. Men ordningen står ifølge Hillerød Forsynings nye beregninger til at blive væsentligt dyrere for borgerne end forventet.

På udvalgets møde i juni havde forsyningen lavet en foreløbig beregning på, hvad borgerne skulle betale for ordningen. Her blev prisen præsenteret som cirka 90 kroner per afhentning - eller et årsabonnemt på 350 kroner. Men nu er forsyningsselskabet kommet med nye beregninger, hvor prisen er mere end fire gange højere, nemlig 395 kroner per afhentning eller 1.185 kroner om året.

Derfor besluttede et enigt udvalg at droppe forslaget om brugerbetaling og i stedet køre videre med haveaffaldsordningen, helt som den plejer, siger formand Louise Colding (S):

"Forslaget kom oprindeligt ind som et forsøg på at sænke affaldstaksterne. Nu har vi prøvet det, og det er vores klare opfattelse, at folk ikke bryder sig om det. Så vi har lyttet til de tilbagemeldinger, vi har fået, og taget dem til efterretning. Samtidig synes vi ikke, det er et reelt tilbud for byens borgere, hvis det koster over 1.000 kroner om året. Derfor kan det ikke være brugerbetalt, men vi må lade det køre over taksten. Når borgerne ønsker at bevare denne ordning - så skal det også være sådan, at den er til at betale".

Sagen har kørt, siden forslaget om at droppe haveaffaldsordningen kom frem i efteråret 2018. Dengang lød et ramaskrig fra borgerne, som var kede af, at ordningen blev fjernet.

"Vi fik rigtig mange henvendelser, og mange var kede af at droppe ordningen. Samtidig var det ikke helt klart, hvor mange der egentlig benyttede ordningen, for det viste sig, at flere husstande slog sig sammen med mere. Så vi kunne godt se, at vi var nødt til at bevare ordningen. Derefter kom forsyningen så med forslaget om brugerbetaling, og det sagde vi ja til ud fra en beregning på taksten. Men nu hvor vi skulle vedtage det endeligt, har vi så fået notatet, som viser, at taksten bliver væsentligt højere end først beregnet. Derfor besluttede vi i enighed, at haveaffaldsordningen skal være en ordning, som alle betaler for solidarisk via affaldstaksten, og sådan kommer det til at køre fremover også," siger Louise Colding.

Forsyningen overrasket

Hillerød Forsyning var også overraskede, da de opdagede, at det ville blive så meget dyrere per husstand end først anslået at indføre brugerbetaling, siger direktør for Affald, Kunder, IT og Facility Peter Maltha Larsen til Hillerød Posten:

"Det første beløb, som var på dagsordenen inden sommer, var et overslag - et skud, mens de nye tal er nøje gennemregnede beregninger. Vi blev meget overraskede, da vi satte os ned og regnede efter. Vi har brugt rigtig mange dage på at regne på det her. Først tænkte vi, 'det kan ikke være rigtigt', og så regnede vi det igennem igen. Men jo, det var i den størrelsesorden, det endte," siger Peter Maltha, som kalder det lidt "af en ahaoplevelse" at opdage, at prisen for brugerbetaling blev så meget højere end først forventet.

Forsyningen tog straks fat i udvalget, da de opdagede det, fortæller han.

"Vi har en ligning med rigtig mange ubekendte faktorer og parametre, som afgør, hvor meget det vil koste. Og det kan jo ændre sig, især alt efter hvor mange der tilmelder sig ordningen. Vi har kigget på, hvor mange der har tilmeldt sig - og hvor mange vi forventer vil gøre det. Og vi forventer, det bliver færre. Hver gang, vi starter lastbilen og kører ruten, koster det penge. Og jo færre, der er til at betale, jo dyrere bliver det. Så det bliver ganske bekosteligt at være med i ordningen. Ingen vil tilmelde sig, hvis man skal betale 395 per gang, vurderer vi. Så vi har også anbefalet udvalget, at vi prøver at finde på noget andet," siger Peter Maltha Larsen, som også påpeger, regnskabet for haveaffaldet skal gå i nul:

"Vi må ikke hverken tjene 100 kroner eller få et underskud på 100 kroner. Så øvelsen med at ramme det helt præcist rigtige beløb er meget svær. Vi vil nødig ud at sende efteropkrævninger ud til kunderne".

Forsyningen har spurgt nabokommunerne i Nordsjælland, og kun én af dem, Fredensborg, har indført brugerbetaling på haveaffaldsafhentningen.

Ingen ændringer fremover

Politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget sender nu en melding til forsyningen om, at de ikke ønsker at ændre på haveaffaldsordningen fremover, siger Louise Colding:

"Ordningen kører videre i 2020 som i 2018 og 2019. Og også fremover vil vi bevare haveaffaldsordningen som en fælles betaling via taksten. Det var der helt enighed om i udvalget".

Takststigning på 53 kroner

Ifølge Hillerød Forsynings beregninger vil det komme til at koste 53 kroner per husstand om året at videreføre den nuværende haveaffaldsordning i 2020. Takststigningen skyldes, at aftalen med det vognfirma, som har udført opgaven hidtil, udløb, og prisen er steget.

"Firmaet havde tab på opgaven, så de kunne ikke køre videre med samme pris som tidligere," siger Peter Maltha Larsen.

Publiceret 06 November 2019 18:00