26 ud af 27 byrådsmedlemmer nikkede onsdag ja til årets budgetforlig. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

26 ud af 27 byrådsmedlemmer nikkede onsdag ja til årets budgetforlig. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Stort politisk flertal godkendte årets budget

Byrådet godkendte onsdag budget 2020-2023, som blandt andet tilfører en masse penge til specialundervisningsområdet

Af
Mette Dolmer Thygesen

Økonomi Efter en næsten halvanden time lang debat i byrådssalen godkendte 26 ud af byrådets 27 medlemmer onsdag aften budget 2020-2023.

Medlemmerne af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stod bag budgettet, mens Nye Borgerliges byrådsmedlem Mette Thiesen stemte imod.

Borgmester Kirsten Jensen (S) glædede sig over, at Hillerød Kommune har et solidt udgangspunkt i den fortsatte befolkningsvækst, der er i kommunen:

"Befolkningsvæksten er en vigtig hjørnesten i vores økonomi. Samtidig er vi godt hjulpet på vej af kommuneaftalen for 2020, der giver os nogle bedre økonomiske muligheder, end vi har set de senere år," sagde hun.

Flere brug for hjælp

Det er dog et stigende antal borgere, som har brug for kommunens hjælp, sagde hun og nævnte både udsatte voksne og børn, de ledige, dem, der har brug for sygepleje, og de ældre.

"De svage er hovedomdrejningspunktet og det, vi har hovedansvaret for. Det er til dem, at langt den største del af kommunens økonomi går. Så det er ikke nemt at undgå at ramme de sårbare, hvis man skal spare i en kommunen. Vi kan se, at der bliver flere sårbare mennesker i vanskelige situationer, og derfor stiger udgifterne. Så vi har måttet tilføje flere penge," sagde hun.

Penge til specialundervisning

Allerede i august behandlede byrådet en sag om de drastisk stigende udgifter på specialundervisningsområdet. Allerede her så det ud til, at udgifterne stod til at blive 10 millioner kroner mere, end der var budgetteret med i 2020. men forligspartierne har fundet penge til både en reform på specialundervisningsområdet og 10 millioner til genopretning af specialundervisningsområdets budget.

"Den helt store investering ligger på specialundervisningsområdet. Inklusion kræver rigtig meget af både skoler, forældre, elever og kammerater - og det kræver investeringer på toppen af, at vi genopretter skolernes budgetter," sagde Kirsten Jensen.

Fakta om budget 2020-2023:

  • Indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,6 procent, grundskyldspromillen fastsættes uændret til 20,65 promille, og dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9,4 procent.
  • Der bliver øget forældrebetaling i HFO'erne.
  • Der spares på bl.a. administration, videoovervågning, grønne områder, kirkegårdsdrift, UU-vejledning, socialpædagogisk støtte, hjælpemidler på ældreområdet, modtagepædagog, flyverpædagogfunktion i Øst, Ungdomsskolen, boligsociale aktiviteter, Tandplejens lønbudget, Hillerød Bibliotek, Frivilligcenter Hillerød, FrederiksborgCentret, Uvelse Fritidscenter med mere.
  • Der gives flere penge til bl.a. det specialiserede socialområde, misbrugsområdet, ansættelse af socialfaglig jurist, sagsbehandling på børnehandicapområdet, faldforebyggelse, en borgerinvolveringsplatform, renovering af kommunale bygninger, kampagne mod henkastet affald, fysioterapeuter til plejehjemsbeboere, HGI Gymnastik/Trampolins brug af Trollesmindehallen, kulturpuljen.
  • På anlægsfronten skal der bruges penge på byggemodning af Favrholm og Ullerød Nord, energibesparende foranstaltninger, skimmelsvamprenovering af lejligheder på Horsevænget, infrastruktur i Favrholm, helhedsplan for Frederiksborg Byskole, legepladssikkerhed, skimmelsvamprenovering på Grønnevang Skole, genåbning af dagtilbud og etablering af udflytterbørnehave, Teglgårdssøen som badesø med mere.
  • Der blev ikke penge til anlæg af bl.a. Torvet, multipark, ny bygning til Firmaidrætten eller ombygning af Annaborg.

Publiceret 01 November 2019 11:38