Politikerne i arkitekturudvalget var positive over for boligplaner ovenpå p-huset i Østergade. Illustration: Domea

Politikerne i arkitekturudvalget var positive over for boligplaner ovenpå p-huset i Østergade. Illustration: Domea

Politikere vender tomlen i vejret til plan om at bygge boliger ovenpå p-hus

Politikerne i arkitekturudvalget er positive over for startredegørelsen for byggeriet af 64 boliger ovenpå centralt p-hus i Hillerød

Af
Mette Dolmer Thygesen

Første skridt er nu taget i retning mod, at der kan blive bygget tre etager med omkring 64 boliger ovenpå Hillerød Kommunes parkeringshus i Østergade.

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vendte nemlig 2. oktober tomlen op til at igangsætte lokalplansarbejdet.

"Det er et enigt udvalg, som anbefaler, at vi går videre med sagen. Nu starter vi det op, og så ser vi, hvad borgerne synes, og hvordan de tager imod det," siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre).

Det fremgik af en pressemeddelelse i juli, at kommunen har solgt grunden til boligselskabet Domea, som vil bygge 23 almene ungdomsboliger og 41 familieboliger ovenpå det eksisterende p-hus. Det fremgik, at købsaftalen er underskrevet - men nu skal der udarbejdes en lokalplan, for at planerne kan blive til virkelighed. Som der står i udbudsmaterialet - så kan køber få afslag eller afstå fra handlen, hvis lokalplanen ved den endelige vedtagelse efter offentlig høring ikke muliggør det fulde projekt.

Dårlig stand

Parkeringshuset er tidligere vurderet til at være i rigtig dårlig stand, og et rådgivende ingeniørfirma har for nogle år siden vurderet, at det vil koste kommunen omkring 30 millioner kroner at reparere det. Men køberen overtager altså ejendommen for egen regning og risiko, fremgår det af udbudsmaterialet, hvor det også påpeges, at der løber væske fra betonen ned på de parkerede biler.

Nu slår vi ørerne ud og lytter til, hvad folk synes

I startredegørelsen lægger bygherren op til, at de 64 nye boliger kommer til at fungere som et "tag, der beskytter det eksisterende anlæg mod elementerne".

Gårdrum med træer

Bygherren vil sætte det eksisterende parkeringshus, som, de skriver, "er i forfald på grund af nedsviende regnvand". Derefter skal p-huset fremstå som "en begrønnet base for boligerne". De vil støbe et sammenhængende dæk henover parkeringshus og Irmas læsserampe, så boliger og trafik adskilles, og rundt langs kanten af dækket vil de bygge tre etager med boliger, så der opstår et gårdrum i midten:

"Det bliver et lille, intimt gårdrum med svalegange rundt langs siderne – et rum til at mødes i, til at lufte dynerne ud over kanten af svalegangen og et rum, hvor de små børn kan lege trygt," skriver bygherren i startredegørelsen.

Samtidig vil de plante træer i gårdrummet, og det renoverede parkeringshus skal gøres grønt med klatreplanter.

Et tidligere projekt, som var en etage højere end det nu foreslåede, med boliger ovenpå p-huset faldt. Hvis dette projekt vedtages, skal det maksimale etageantal hæves fra 4½ til seks etager - eller syv hvis man tager ideen om en mindre tårnbygning, som kan skabe variation i byggeriet og spille sammen med tårnet på 'Igen Genbrug' ovenfor og politigården ved siden af.

Ifølge Dan Riise er der lagt op til, at byggeriet vil fremstå som en let konstruktion.

"Der bliver hejst nogle lette bygninger op nærmest som legoklodser op ovenpå p-huset, og så bliver det bekldt med det, man gerne vil give det af udtryk, bagefter. Det bliver flot, tror vi i udvalget. Og så bliver det ikke nogen stor byggeplads i årevis, siger han.

P-pladser bevares

Ifølge udbudsmaterialet skal p-pladserne bevares, og det er også noget, som ABT-udvalgsmedlemmerne lagde vægt på.

"Jeg hæfter mig i særlig grad ved, at vi holder fast i p-pladserne, og jeg synes generelt, det er et spændende projekt. Det passer godt ind mellem Irmabygningen, hvor der også er givet tilladelse til at bygge, og politistationen," siger Dan Riise, som glæder sig over, at der kommer nogle mindre boliger i bymidten:

"Man kan ikke bo mere centralt end det".

P-huset har i dag 216 offentlige p-pladser samt 43 til Nordsjællands Politi, som fortsætter med at parkere i huset. På grund af nye søjler og tekniske installationer vil cirka 26 pladser udgå. Desuden vil der blive brug for parkeringspladser til de nye beboere ovenpå p-huset. Men ifølge kommunens parkeringsanalyser er der på en travl lørdag kun en belægning på 60 procent i p-huset, svarende til 86 ledige pladser.

Slå ørerne ud

Nu vil politikerne høre, hvad omverdenen siger til planerne:

"Nu slår vi ørerne ud og lytter til, hvad folk synes. Og når startredegørelsen har været ude, skal lokalplansforslaget igennem alle udvalg igen, inden byggeriet kan starte," siger Dan Riise.

Publiceret 17 October 2019 06:00