Det er specielt belægningerne i de to skolegårde, der trænger til en renovering. Foto: Martin Warming

Det er specielt belægningerne i de to skolegårde, der trænger til en renovering. Foto: Martin Warming

Budgetaftale: Ingen penge til nedslidte skolegårde

Eleverne på Grønnevang Skole på Jespervej og Kornmarkskolen i Skævinge må kigge langt efter en renovering af deres skolegårde

Af
Martin Warming

budget Skolegårdene på Grønnevang Skole på Jespervej og Kornmarkskolen i Skævinge bliver ikke renoveret i denne omgang.

Politikerne har nemlig ikke kunnet finde penge til renoveringer af de to skolegårde i den budgetaftale, som de netop er blevet enige om at skrive under på.

Begge skoler har i flere år haft et ønske om, at deres skolegårde får et ansigtsløft, da de er nedslidte og har trængt til renovering i lang tid, og på Grønnevang Skole ærgrer distriktsskoleleder Anja Athar sig over, at der ikke er blevet sat penge af til renoveringerne i kommunens budget for 2020-2023.

"Vi gør, hvad vi kan, for at vores skolegård er pæn, og vi har selv anvendt midler til indkøb af legeredskaber til børnene, men vores skolegård på Jespervej er generelt ret nedslidt, og den er ikke særlig køn at kigge på,” siger hun til Hillerød Posten.

"Det æstetiske indtryk er vigtigt. Også for skoleelever. Den måde, en skole ser ud på, betyder faktisk rigtig meget for, hvordan trivslen er. Vi kender det jo fra os selv. Vi påvirkes også af vores omgivelser på jobbet og derhjemme, og de fysiske rammer har indflydelse på både læring og trivsel," mener Anja Athar.

"Det er vigtigt, at vi har nogle gode og funktionelle legeredskaber, så eleverne har lyst til at bruge dem og på den måde får bevæget sig og udviklet deres motorik," siger Anja Athar, der glæder sig over, at politikerne 'kun' har skudt ønsket om en renovering af skolegården på Grønnevang Skole til hjørne. Det kommer nemlig med til næste års budgetforhandlinger.

Politikerne har nu sendt de to skolers ønsker renoveringer af skolegårdene videre til næste års budgetforhandlinger. Foto: Martin Warming

Politikerne har nu sendt de to skolers ønsker renoveringer af skolegårdene videre til næste års budgetforhandlinger. Foto: Martin Warming

Ny belægning

Også på Kornmarkskolen i Skævinge er distriktsskoleleder Søren Vestergaard ked af, at det ikke er blevet afsat penge til renovering af skolegården.

"Det ærgrer mig selvfølgelig, men jeg glæder mig til gengæld over, at vi er kommet med på prioriteringslisten for 2021. Belægningen i skolegården ved vores indskoling er slidt, og vores tanke var, at vi ville lave en helhedsløsning, hvor vi samtidig med, at vi får skiftet belægningen, får nogle nye legeredskaber. Vi kunne også godt tænke os nogle små 'bjerge' rundt omkring i skolegården, som eleverne kan lege og løbe på," fortæller Søren Vestergård til Hillerød Posten.

"De nuværende legefaciliteter fungerer sådan set fint, men de er meget gamle. Det er specielt en ny belægning i skolegården, vi har sukket efter i mange år," fortæller Søren Vestergård, der samtidig understreger, at sikkerheden er i orden, selv om de nuværende legeredskaber er gamle.

Publiceret 15 October 2019 10:00