Sådan skal bygningen ifølge bygherren genopføres. Illustration: Arkitema Architects

Sådan skal bygningen ifølge bygherren genopføres. Illustration: Arkitema Architects

Bevaringsværdig bygning kan rives ned

Flertal i Arkitekturudvalg giver tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning i Slotsgade, da den er for faldefærdig til at blive bevaret - og fordi bygherre vil bygge noget, der ligner

Af
Mette Dolmer Thygesen

En bevaringsværdig sidebygning, som sandsynligvis stammer fra 1914, kan nu blive revet ned.

I hvert fald stemte et flertal på fire ud af fem af medlemmerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde 2. oktober for, at bygherren kan få lov at nedrive sidebygningen, som ligger til en ejendom på Slotsgade 14, ud mod Murer Tonnys-Stræde.

"Det er en bygning, som ikke kan repareres. Den er sunket 40 centimeter i den ene side ned mod Slotssøen og bliver holdt sammen af spændwirere mellem ydervæggene. Så det er desværre for sent at redde den," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre, som sammen med Socialdemokratiet stemte for at give tilladelse til, at bygherren Frederiksborggruppen kan rive bygningen ned for at bygge en ny, tilsvarende bygning på stedet.

"De bygger noget, der er fuldstændig magen til den gamle bygning, bortset fra et par småting. Så den bygning, der kommer, er stort set magen til. Det er jo svært at holde fast på noget, som er blevet så gammelt og slidt, at det nærmest ikke kan renoveres," siger han.

Det er desværre for sent at redde den

Ifølge lokalplanen må bygningen ikke nedrives, ombygges eller ændres uden byrådets tilladelse. Og hvis der gives tilladelse, skal der bygges en ny bygning i samme omfang og med samme materialer og proportioner som den forrige. Det lagde flertallet i udvalget stor vægt på, fortæller Dan Riise:

"Det er klart, at udvalget måske havde set anderledes på sagen, hvis der var kommet et moderne parcelhus i stedet. Men her bygger de noget nyt, som er så tæt på det oprindelige som overhovedet muligt," siger han.

Sammenhængskraft

Ifølge Jesper Lorentzen fra Frederiksborggruppen er ikke kun økonomi og dårlig bygningstilstand, der ligger til grund for byggeriet, siger han:

"Det er også motiveret af at skabe en æstetisk bæredygtighed og sammenhængskraft i byrummet. Vi vil genopføre bygningen med den samme bygningskrop og de historiske detaljer, som er kendetegnende for bygningen - kombineret med en tydelig markering af at kviste og vinduer er arkitektoniske elementer, der er tilføjet bygningen,” siger han.

Mødet mellem det gamle og det nye bliver fremhævet og skaber en forbindelse i tid og rum

Sidebygningen i Slotsgade 14, som er bevaringsværdig, må nu rives ned, da den er i dårlig stand.

Sidebygningen i Slotsgade 14, som er bevaringsværdig, må nu rives ned, da den er i dårlig stand.

De vil ifølge Jesper Lorentzen fortælle historien om, at bygningens funktion er ændret i forhold til dens oprindelige formål:

”Når vi benytter dette arkitektoniske greb, opstår en historisk kontinuitet, der fortælles igennem de fysiske rammer. Mødet mellem det gamle og det nye bliver fremhævet og skaber en forbindelse i tid og rum, som brugerne af byen ofte vil opleve som imødekommende” siger han og fremhæver, at historiske elementer som de store låger og portåbninger mod gårdrummet genskabes i den nye bygning sammen med de fremtrædende murankre.

SF imod

Men Museum Nordsjælland anbefaler, at sidebygningen bliver bevaret og restaureret. "Bygningen udgør sammen med hovedhuset et tolænget bevaringsværdigt bygningskompleks," mener museet, som også påpeger, at bygningen kan være ældre end angivet i lokalplanen, hvilket gør den mere værdifuld ud fra et kulturhistorisk perspektiv.

Det er principielt forkert, at en ejer kan lade en bygning forfalde i årevis, selv om den er erklæret bevaringsværdig i en lokalplan som her

Dette valgte SF's medlem af ABT-udvalget Peter Langer at lytte til og stemte imod, at bygningen kan rives ned:

"Det handler for os om, at det er principielt forkert, at en ejer kan lade en bygning forfalde i årevis, selv om den er erklæret bevaringsværdig i en lokalplan som her. Hillerød har jo mistet alt for mange fine bygninger på den konto. Tænk på, hvad der lå af ældre lave huse på Posen og Irmatorvet, før man gik amok i nedrivninger i 70’erne," siger han.

Det er så ikke de nuværende ejeres skyld, siger Peter Langer:

"Projektet er da fint nok, men som museet også skriver i sit høringssvar, burde vi fremadrettet stille større krav til vedligehold af bevaringsværdige bygninger, når vi godkender lokalplaner. Det er bl.a. sket i Lille Lyngby".

Fremtidige lokalplaner

Museet konstaterede ved deres besigtigelse af bygningen, at den er i meget dårlig stand. Museet mener derfor, at den eksisterende lokalplan ikke har været restriktiv nok til at beskytte den bevaringsværdige bygning og anbefaler, at Hillerød Kommune i fremtidige lokalplaner med bevaringsværdigt byggeri fastlægger regler for ændringer i facader og generel vedligeholdelse.

Arkitekturudvalget ønsker nu at få en mere generel sag på deres dagsorden om mulighederne for bevarelse af bygninger, siger formand Dan Riise:

"Vi må prøve at kigge det i sømmene én gang til. Vi skal diskutere, hvad vi som kommunen kan pålægge folk med en bestemt type huse - hvor meget vi kan træde ind på deres grund. Måske skal der også stå noget mere præcist om det i vores kommende arkitekturpolitik. Vi kan også se på, om vi skal have en kommunal pulje til vedligehold af bygninger, og så kan man søge om tilskud fra den, hvis man ikke har råd til at vedligeholde sin bygning. Det er noget, man har i nogle andre byer. For spørgsmålet er, om vi kan pålægge dem, der ejer bygningerne, en meget forhøjet udgift. Det må vi finde ud af i fællesskab".

Publiceret 15 October 2019 06:00