Under Naturvidenskabsfestivalen arbejdede eleverne på Sophienborgskolen blandt andet med brobygning. De udviklede en prototype på broen med udgangspunkt i 3D-modeller i spaghetti og skumfiduser. Derefter blev broen bygget i full-scale. I hverdagen har broen base i skolens vandhul. Men ideen er, at den skal være flytbar, så den kan bruges i andre søer i Hillerød.

Under Naturvidenskabsfestivalen arbejdede eleverne på Sophienborgskolen blandt andet med brobygning. De udviklede en prototype på broen med udgangspunkt i 3D-modeller i spaghetti og skumfiduser. Derefter blev broen bygget i full-scale. I hverdagen har broen base i skolens vandhul. Men ideen er, at den skal være flytbar, så den kan bruges i andre søer i Hillerød.

'Vandvittig' spændende naturfagsuge på Sophienborgskolen

Elever fra 7.b har skrevet om skolens naturfagsuge

Af
Af Sara Rønn Shakoor og Filine Kofoed 7.b

Sophienborgskolen

skole På Sophienborgskolen arbejder eleverne i uge 39 med naturvidenskab, fordi de deltager i Naturvidenskabsfestivalen.

1. til 7. klassetrin arbejder sammen om det overordnede tema Vandets Hemmeligheder. Eleverne fra 1. til 5. klasse arbejder både med masseeksperimentets del 1, omkring indsamling og registrering af plastik og med forskellige værksteder. 6. og 7. klasse arbejder med del 2 af masseeksperimentet, som handler om at lave polymer-bestemmelse af plastikken. Det handler om at finde ud af, hvilken plasttype man har med at gøre.

Naturvidenskabsfestivalen er en national festival, som har til formål at skabe nytænkende og spændende oplevelser for børn og unge. Der tages udgangspunkt i naturfagene og deres arbejdsmetoder for at skabe begejstring for naturvidenskaben. Under Naturvidenskabsfestivalen undersøger eleverne bl.a. hvilket plastik, der ligger i naturen i nærområdet. Skolen vil have et samarbejde med elevernes nære natur- og bysamfund, så de kan få et indblik i, hvordan de skal tænke på miljø og samfund i hverdagen.

Plastik i nærområde

Masseeksperimentet er et forskningsprojekt, som handler om at undersøge, hvor meget plastik der ligger i skolers nærområde. Den naturvidenskabelige arbejdsmetode er i centrum, når eleverne arbejder med indsamling af plastik. Under Masseeksperimentet arbejder eleverne med observering, registrering, analysering og indsamling af plastik i naturen og nærområder.

I del 1 af masseeksperimentet skal eleverne ud at samle plastik, derefter skal plastikken identificeres. Eleverne skal systematisk samle plast i et udvalgt stykke natur i Danmark. Til sidst skal plastikken indregistreres til naturvidenskabsfestivalen. I del 2 arbejder eleverne med at undersøge plastiktyper og hvor i naturen, der er størst sandsynlighed for at finde specielle typer plastik.

I dybden på værksteder

De naturvidenskabelige arbejdsmetoder anvendes gennem forskellige eksperimenter og problemstillinger. Eleverne fra 6. og 7. klasse kommer i løbet af ugen igennem forskellige værksteder, hvor de kan gå i dybden med aktuelle problemstillinger. I værkstederne arbejders der bl.a. med konstruktion af broer og modeller af vandets kredsløb. På Sophienborgskolen kommer alle elever igennem forskellige værksteder, hvor de lærer nye og spændene ting omkring vand som overemne. De lærer bl.a. om vandets betydning for liv og planter og om deres eget forbrug af vand i hverdagen. Det handler om, at man skal lære at spare på vandet til de kommende generationer. Man skal lære at begrænse sig i forhold til de ting, man plejer at gøre.

Sophienborgskolen deltager i det landsdækkende

Sophienborgskolen deltager i det landsdækkende "Masseeksperimentet 2019", som bliver verdens første nationale kortlægning af plastforurening. Dermed er skolen med til at undersøge hvor i Danmark, der findes plastaffald, hvilke kategorier af plastaffald der findes, og hvad plastaffaldet består af.

På værkstederne har eleverne arbejdet med forskellige mål og opgaver omkring vand, forbrug, miljø og eksperimenter. Når man går rundt til de forskellige værksteder, kan man mærke, hvordan der arbejdes med forskellige aktuelle problemstillinger med fokus på natur og klima. Sophienborgskolens elever viser, at man i klasselokaler og i laboratorier kan arbejde praktisk, undersøgende, matematisk og videnskabeligt. Som skole er det vigtigt at undervise eleverne omkring konsekvenser af plastforurening. Det er ligeså vigtigt, at de lærer om hvilket plastik, der er i naturen og hvordan de håndterer det.

Uge 39 handler ikke kun om naturvidenskab, men den handler ligeledes om venskaber og sammenhold mellem forskellige aldre og klassetrin. På Sophienborgskolen er dét bl.a. noget, som lærere og elever går meget op i. Eleverne arbejder på kryds og tværs af klassetrin og aldre, hvilket giver eleverne bedre kendskab til hinanden. At være social på tværs af aldre og at kunne arbejde sammen med alle trods alder og klasse er på Sophienborgskolen ligeså vigtigt som at arbejde med naturvidenskab.

6.- og 7.- klasserne arbejdede i skolens fysik-/kemi-lokalem hvor de var forskningseksperter, som modtog ukendt plastaffald fra indskolingen og mellemtrinnet. Plasten blev analyseret, så alt affaldet kunne sorteres til genanvendelse. De små syntes, at de store var dygtige, og glæder sig til, at det bliver deres tur til at få fysik og kemi senere. De store var ret stolte over, de både kunne undervise og bestemme alt slags plast.

6.- og 7.- klasserne arbejdede i skolens fysik-/kemi-lokalem hvor de var forskningseksperter, som modtog ukendt plastaffald fra indskolingen og mellemtrinnet. Plasten blev analyseret, så alt affaldet kunne sorteres til genanvendelse. De små syntes, at de store var dygtige, og glæder sig til, at det bliver deres tur til at få fysik og kemi senere. De store var ret stolte over, de både kunne undervise og bestemme alt slags plast.

Se en video fra ugen her

Publiceret 11 October 2019 06:00