Det er meget sjældent, at hospitalet får påtaler som i denne sag, fortæller overlæge. Pressefoto: AV-Afdelingen, Nordsjællands Hospital

Det er meget sjældent, at hospitalet får påtaler som i denne sag, fortæller overlæge. Pressefoto: AV-Afdelingen, Nordsjællands Hospital

Olivia døde under fødslen: Personalet overså faresignaler

Personalet på Hillerød Hospital får kritik efter Charlotte og Stefans datter døde under fødslen

Af
Mette Dolmer Thygesen

Hospitalet reagerede ikke rettidigt på flere faresignaler, da Stefan og Charlotte Velløv sidste år mistede deres datter under fødslen på hospitalet i Hillerød.

Det har Styrelsen for Patientklager afgjort, efter at parret klagede over hospitalet. Styrelsen retter i afgørelsen kritik mod hospitalsafdelingen for ikke at udvise rettidig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen:

Personalet reagerede og handlede ikke på det tykke, brungrønne fostervand, som kom, da Charlottes fosterhinde blev sprængt. Hindesprængningen blev foretaget for sent. Og når der både er misfarvet fostervand og vigende hjerterytme – så indikerer det, at fostret oplever iltmangel, og personalet burde have taget en blodprøve fra fostrets hovedbund, så de kunne have vurderet fostrets tilstand. Men personalet erkendte aldrig, at fostret oplevede iltmangel, så en læge burde have været tilkaldt tidligere i forløbet.

Det står alt sammen i den afgørelse, som parret har modtaget på deres klage.

Det her er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at noget lignende kan ske i fremtiden

Afgørelsen har dog ikke bragt parret lettelse:

”Nu står det sort på hvidt, at der sket fejl – og det har gjort os mere vrede. Vi har været naive,” siger Charlotte.

”Vi troede, Olivias død skyldtes tilfældighedernes spil, men obduktionen viste, at der intet var i vejen med Olivia. Vi troede, at det nok ikke var personalets fejl, og at de vidste, hvad de gjorde. Men vi har haft skyklapper for øjnene,” siger Stefan.

Meget alvorligt

På Nordsjællands Hospital i Hillerød tager de både sagen og afgørelsen meget alvorligt, siger ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Peter Hornnes:

"Det sker meget sjældent, at vi får den slags afgørelser, og det her er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at noget lignende kan ske i fremtiden," siger han.

På afdelingen, hvor der hvert år er omkring 4.000 kvinder, der føder, og hvor de derudover har masser af gynækologiske indlæggelser og operationer, i alt omkring 65.000 ambulante besøg, har de henover de seneste 10 år registreret seks påtaler i forbindelse med behandling, fortæller Peter Hornnes.

"Når vi får kritik, forholder vi os til, hvad den går ud på, og vi informerer personalet om det. Vi uddrager den læring, vi kan, af sagen og underviser medarbejderne, hvis der er behov for det, i, hvordan vi undgår, at noget lignende sker igen. Konkret har vi også inviteret forældrene til en samtale og en gennemgang af forløbet, efter afgørelsen er faldet. På hospitalsplan er der også et apparat, der går i gang, når vi får en påtale, og direktionen holder øje med, at vi gør, og hvad vi kan gøre for at undgå, at noget lignende sker igen. For det er en meget alvorlig sag, når sådan noget som det her sker - både når det sker, og når vi efterfølgende får en påtale fra styrelsen".

Den største sorg

Med hensyn til den krisehjælp, par kan få, hvis de ulykkeligvis havner i en situation som Stefan og Charlotte Velløv gjorde - så har afdelingen en række krisehjælpforanstaltninger, siger Peter Hornnes:

Forløbet kan vi ikke lave om, og sorgen kan vi ikke fjerne, men vi kan forsøge at hjælpe de efterladte videre. Hvis vi ikke er lykkedes med det i Charlotte og Stefans forløb, vil jeg gerne være den første til at undskylde

"Generelt er vores mulighed for krisehjælp, at vi har speciallæger og jordemødre, som også er uddannet i at give krisehjælp. Derudover har man mulighed for at trække på hospitalspræsten, og på længere sigt er der mulighed for opfølgende besøg, hvor vi gør, hvad vi kan for at imødekomme patienternes behov. Ligesom vi har sorggrupper, hvor man kan mødes med andre i lignende situationer. Det ændrer ikke på, at når et barn dør, så er det den største sorg for de efterladte. Forløbet kan vi ikke lave om, og sorgen kan vi ikke fjerne, men vi kan forsøge at hjælpe de efterladte videre. Hvis vi ikke er lykkedes med det i Charlotte og Stefans forløb, vil jeg gerne være den første til at undskylde, " siger Peter Hornnes, som understreger, at gravide ikke skal være bekymret for at føde på hospitalet:

"Det er sikkert at føde i Danmark - på alle fødeafdelinger, og bestemt også på Nordsjællands Hospital i Hillerød".

Publiceret 09 October 2019 06:00