Inge Christoffersen Holding fra Freerslev Kotel fylder 60 år.

Inge Christoffersen Holding fra Freerslev Kotel fylder 60 år.

Inge fra Freerslev Kotel fylder 60 år

Inge Christoffersen Holding fra Kotellets Gårdbesøg fylder 60 år

Inge Christoffersen Holding, indehaver af Kotellets Gårdbesøg, fylder 60 år 21. september.

Inge Christoffersen Holding er vokset op på et landbrug i St. Lyngby mellem Hillerød og Frederiksværk, og det er i høj grad opgaven med at forbinde land og by med et stort fokus på at skabe nærhed i lokalsamfundet, der i dag er omdrejningspunktet for arbejdslivet, men karrieren begyndte med en uddannelse til indretningsarkitekt tilbage i begyndelsen af 1980'erne og kompetencerne blev udvidet med en IT-uddannelse. Inge Christoffersen Holding er også uddannet stressvejleder og coach.

Karrieren har budt på nogle få års arbejde som indretningsarkitekt, otte år i England som grafisk tegner og senest 18 år i administrationen på Biologisk Institut på Københavns Universitet som teamleder, inden Inge Christoffersen Holding for 10 år siden vendte tilbage til landbrugsrødderne.

I dag er fødselaren fuldtidsbeskæftiget med formidling, kommunikation, undervisning og IT på landbruget Freerslev Kotel, som hun driver sammen med sin mand. Inge Christoffersen Holding er kendt for sit store engagement. Hun sidder i bestyrelsen for fødevarenetværket 'Smag på Nordsjælland', der er en forening af mere end 60 fødevareproducenter i Nordsjælland og har også siden 2013 siddet i Hillerød Kommunes 'Grønne Råd', som er en rådgivende forsamling af mange foreninger og interesseorganisationer. Inge Christoffersen Holding er repræsentant for Nordsjællands Landboforening ligesom hun har været initiativtager til at etablere blomsterstriber i agerlandet i flere Nordsjællandske kommuner til glæde for insekter, fugle og vildtet.

Netværket Zonta Hillerød er også en af Inge Christoffersen Holdings mærkesager. Hun værdsætter samværet med andre aktive erhvervskvinder i netværket, der alle har meget forskellige baggrunde.

Privat er Inge gift med Erik, og de har fem voksne børn. Familien er kernen i det aktive landboliv, der også indebærer et dyrehold og gården, der besøges af både skoleelever, og udenlandske gæster såvel som gæster fra hovedstadsområdet. Fødselsdagen fejres på dagen med stort gæstebud.

Publiceret 20 September 2019 16:00