Den gule pind i baggrunden viser, hvor meget af Søren Møller Jensens grund på Selskovvej den nye cykelsti vil 'spise'. Familien får omkring 700 kroner i erstatning per kvadratmeter, hvilket er alt for lidt, mener han. Foto: Mdt

Den gule pind i baggrunden viser, hvor meget af Søren Møller Jensens grund på Selskovvej den nye cykelsti vil 'spise'. Familien får omkring 700 kroner i erstatning per kvadratmeter, hvilket er alt for lidt, mener han. Foto: Mdt

Sørens forhave skæres væk af ny cykelsti: Erstatningen er "bizar"

Grunde på Selskovvej skal eksproprieres, så der kan bygges en ny cykelsti. Men grundejerne er bestemt ikke tilfredse med den økonomiske kompensation, de får

Af
Mette Dolmer Thygesen

Det er en ordentlig bid af adskillige grundejeres jord, som den kommende cykelsti på Selskovvej og Frejasvej vil æde. Det viser de mange træpinde med gule og grønne toppe, som for tiden er sat op på vejen. I alt skal 64 grundejere afgive jord til projektet.

Og ikke alle grundejere er tilfredse med de penge, de får ud af, at kommunen indtager deres forhaver og indkørsler.

"Vi er ikke modstandere af cykelstiprojektet, for vi kan jo godt se, hvordan trafikken er, især i myldretiden, så det giver rigtig god mening med en cykelsti. Men vores bekymring går på den kompensation, vi får for vores grund," siger Søren Møller Jensen, som bor på Selskovvej 14 med kone og to børn.

700 kroner i erstatning

Her var repræsentanter fra forvaltningen og en byrådspolitiker forleden forbi til en såkaldt åstedsforretning, hvor kommunen præsenterede Søren Møller Jensen for detaljerne omkring ekspropriationen - og altså hvor meget han kan se frem til at få i erstatning for den jord, som kommunen skal bruge til at bygge cykelsti på. Grundejerne på hans strækning af Selskovvej har fået tilbudt cirka 700 kroner per kvadratmeter - og 70 kroner per kvadratmeter som skal bruges til arbejdsareal.

Familien har i dag to parkeringspladser foran huset, men de vil højst sandsynligt miste muligheden for at have to biler holdende - medmindre de afgiver en ordentlig bid af deres have til parkeringsplads - når den nye cykelsti kommer. Foto: Mdt

Familien har i dag to parkeringspladser foran huset, men de vil højst sandsynligt miste muligheden for at have to biler holdende - medmindre de afgiver en ordentlig bid af deres have til parkeringsplads - når den nye cykelsti kommer. Foto: Mdt

Familien har i dag plads til at parkere to biler på grunden, men det er stærkt tvivlsomt, om der i fremtiden bliver mulighed det. Kommunen har udarbejdet et forslag, hvor familien fortsat har to to p-pladser, men den ene p-plads vil i så fald snuppe en stor del af familiens have. Så familien er i den forstand stillet over for et "pest eller kolera"-valg: Skal de sige ja til forringelsen af haven - eller forringelsen af parkeringsforholdene?

Med de økonomiske beregninger, som kommunen lægger frem nu, skal vi i højere grad end andre betale for stien

Hvis der ikke længere bliver mulighed for at parkere to biler foran huset, kan det få konsekvenser for, hvor meget familien kan sælge deres villa for den dag, de ønsker at sælge den. Samtidig bliver grunden jo mindre og dermed mindre værd.

"Vi købte huset for blot fire år siden, men berøres nu af, at vi skal afstå dele af grunden tvangsmæssigt til en markant lavere pris, end vi selv betalte, da vi købte den," siger Søren Møller Jensen.

Betale i højere grad

Han glæder sig over, at familien, som alle andre, får gavn af cykelstien, også fordi de har to små børn på tre og fem år. Den ældste er i sommer startet på Hillerødsholmskolen. Men han ærgrer sig over, at grundejerne indirekte kommer til at betale mere for cykelstien end alle andre.

"Med de økonomiske beregninger, som kommunen lægger frem nu, skal vi i højere grad end andre betale for stien. Vi skal ikke direkte have penge op af lommen nu, men det havde vi jo for fire år siden, da vi købte huset," siger han.

Det er i alt cirka 1,5-1,6 meter, som skellet skal flyttes ind på familiens grund. Det vil sige, at de skal afgive cirka 45 kvadratmeter til cykelstiprojektet. Søren Møller Jensen er skuffet over, at kommunen ikke betaler markedsprisen for arealet. Det mener han, at han blev lovet i en lang telefonsamtale med en kommunal medarbejder tidligere i processen.

Mindre end ejendomsskat

Prisen, som grundejerne godtgøres med, ligger også væsentligt lavere end den værdi, som kommunen selv vurderer, at den er værd i forhold til ejendomsskatten.

"Vi betaler skat for en værdi på 1.336 kroner per kvadratmeter, men når det kommer til kompensationen, står værdien til blot omkring 700 kroner per kvadratmeter. Det er som om, vi betaler ejendomsskat til én afdeling i kommunen, mens en anden afdeling, som er ved at ekspropriere, vurderer værdien helt anderledes. Det er helt bizart, at kommunen forsøger at slippe afsted med sådan en værdisætning," siger han.

Det er helt bizart, at kommunen forsøger at slippe afsted med sådan en værdisætning

Hvis man sammenligner med grunde, som er til salg i området, ligger prisen også væsentligt højere, nemlig på omkring 2.100 kroner per kvadratmeter.

Familien har fire uger efter åstedsforretningen til at klage over kommunens vurdering. Også selvom kommunen efter mødet vil vende tilbage med nye beregninger og skitser. Hvis familien klager, vil klagen blive behandlet i Taksationskommissionen - og eventuelt i Overtaksationskommissionen.

"Godt gammeldags forarget"

Søren Møller Jensen er i det hele taget det, han kalder "godt gammeldags forarget" over, hvordan kommunen overtræder principperne for prissætning.

"Det er ikke sådan, at vi har haft mange søvnløse nætter, men det fylder da en hel del. Da vi første gang hørte, at projektet var undervejs, var vi jo sikre på, at grundværdien var et absolut minimum for, hvad kommunen ville betale. Men nu er vi den lille part i den her sag," siger han.

Cykelstien bliver på halvanden kilometer og skal blandt andet give de nye skolebørn i bydelen Frederiksbro en mulighed for at cykle sikkert i skole til Hillerødsholmskolen, og M. Goldschmidt Holding, som bygger den nye bydel, betaler en del af cykelstien.

Vi var jo sikre på, at grundværdien var et absolut minimum for, hvad kommunen ville betale. Men nu er vi den lille part i den her sag

Det var et stort flertal på 26 ud af de 27 byrådsmedlemmer, som i april stemte for, at jorden kunne eksproprieres, så cykelstien kan bygges.

Den gule pind viser, hvor meget af Søren Møller Jensens grund, der skal eksproprieres til cykelsti. De grønne viser, hvor stort arbejdsområdet bliver. Foto: Mdt

Den gule pind viser, hvor meget af Søren Møller Jensens grund, der skal eksproprieres til cykelsti. De grønne viser, hvor stort arbejdsområdet bliver. Foto: Mdt

Læs svar fra borgmester Kirsten Jensen her:

Ekspropriation:

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Ekspropriation er det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Myndighederne kan være staten, regionerne, kommunerne eller helt specifikke offentlige institutioner såsom skoler eksempelvis. Som regel forhandles der en frivillig opkøbsaftale med ejeren, men hvis der ikke kan findes en fælles aftale, og hvis overtagelsen af den private ejendom er vigtig for almenvellet, så kan ejerskiftet også ske mod ejerens vilje.

Loven kræver blandt andet, at afståelsen sker mod fuld erstatning og at den skal ske af hensyn til almenvellet.

Sagen kort:

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af boligbyggeriet Frederiksbro.

På byrådets møde 29. august 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendommene på Frejasvej, syd for Herredsvejen.

På byrådets møde 24. april 2019 stemte 26 byrådsmedlemmer (A, B, C, F, O, V, Ø) for at gennemføre cykelstiprojektet, mens et byrådsmedlem (D) stemte imod.

Publiceret 18 September 2019 06:00