"Det kan føles som et stort indgreb for den enkelt grundejer, når kommunen eksproprierer," siger Kirsten Jensen, som sammen med blandt andre Klaus Markussen fra Venstre (til højre) og Peter Lennø fra DF stemte for at bygge cykelsti på Selskovvej og Frejasvej.

Borgmesteren: "Jeg forstår fuldstændigt, at det kan være ubehageligt for grundejere"

"Det er aldrig rart at skulle ekspropriere," siger borgmesteren, men forholdene for cyklister skal blive bedre på Selskovvej og Frejasvej

Af
Mette Dolmer Thygesen

Det er nødvendigt at skabe bedre forhold for cyklisterne - også selvom ekspropriation er et ubehageligt indgreb.

Sådan lyder det fra borgmester Kirsten Jensen (S) til de grundejere på Selskovvej og Frejasvej, hvor kommunen netop nu er ved at indgå aftaler om at overtage en del af deres grunde til at bygge en ny cykelsti.

"Vi vil gerne have endnu flere cykelstier i vores by og kommune. Fordi byrådet ønsker at forbedre de trafikale forhold for cyklisterne, har vi udpeget nogle strækninger, hvor forholdene snarest muligt bør blive bedre, og det er f.eks. Frejasvej og Selskovvej. Vi kan ikke bygge cykelstier inden for den eksisterende vejs bredde, og derfor er eksproprieringerne gået i gang".

"Aldrig rart"

Hendes parti Socialdemokratiet stemte sammen med partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten i byrådet i april for at gå i gang med de 64 ekspropriationssager på Frejasvej og Selskovvej. Nye Borgerlige stemte imod.

"Vi stemte sammen med stort set alle andre partier i byrådet for ekspropriationen, fordi vi har brug for cykelstierne til at skabe bedre forhold for cyklisterne på Frejasvej og Selskovvej, og de er for eksempel skolebørn fra den sydlige del af skoledistriktet, som skal til og fra Hillerødsholmskolen. Andre cyklister får også glæde af de nye stier, fordi de skaber adgang og forbindelse mellem flere dele af Hillerød. Vi skal have flere cykelstier i vores kommune, fordi vi gerne vil have, at flere tager cyklen og lader bilen stå. Det gør man hellere, hvis man føler sig tryg," siger borgmesteren og tilføjer, at det aldrig er rart at skulle ekspropriere:

"En ekspropriation er et indgreb i grundejernes ejendomsret, og jeg forstår fuldstændigt, at det kan være ubehageligt for grundejere. Men jeg håber, at også de borgere, der bor ved de kommende stier, kan få glæde af dem, når de er færdige, og kan glæde sig over, at cykelstierne skaber bedre forhold, ikke mindst for børn".

Efter gældende regler

Hillerød Kommune følger lovgivningen, når de regner sig frem til hvilken erstatning, grundejerne skal have, siger Kirsten Jensen:

"Jeg vil gerne slå fast, at Hillerød Kommune tilbyder erstatning efter gældende regler og praksis. Der er tilbudt erstatning i forhold til den grundværdi, der ligger til grund for ejendomsskatten. Det er sådan, at grundværdien består af to dele. Den ene del er værdien af den enkelte kvadratmeter, og den anden del er værdien af retten til at bygge et hus på grunden. Da vi ikke eksproprierer muligheden for at bygge på grunden, så er gældende praksis, at der ikke ydes erstatning for byggeretten".

Gør det sjældent

Hun erkender, at det kan føles som et stort indgreb for den enkelt grundejer, når kommunen eksproprierer:

"Vi gør det sjældent. Ofte forhandler vi os frem til en pris, som kan være på ekspropriationslignende vilkår, hvilket kan indebære en skattefordel for ejeren af grundstykket. Det er et helt grundlæggende princip for mig, at vi som kommune skal tilbyde den enkelte grundejer den erstatning, som vedkommende har krav på. Vi må ikke give over markedsprisen. Vi har derfor haft et landinspektørfirma til at gennemgå hver enkelt ejendom for at fastlægge den rigtige erstatning, og hvor det har været tvivl, har de konsulteret en lokal ejendomsmægler. Den pris, som fastsættes nu, kan der klages over, og hvis det sker, er det ekspropriationssystemet snarere end Hillerød Kommune, som fastsætter den endelige pris," siger hun.

Publiceret 18 September 2019 05:55