Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Vestforbrænding skal udarbejde realistiske tidsplaner, som er økonomisk, tidsmæssigt og miljømæssigt forsvarlige, for affaldssorteringen, skriver blandt andet Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance.

Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Vestforbrænding skal udarbejde realistiske tidsplaner, som er økonomisk, tidsmæssigt og miljømæssigt forsvarlige, for affaldssorteringen, skriver blandt andet Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance.

DEBAT: Affaldssortering skal i balance

Ulrik Mathorne, formand Liberal Alliance Hillerød, Rideknægtsvej 18, Hillerød og Elisabeth Stieper Tofte, bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Hillerød, Favrholmvænget 100, Hillerød

“Jo bedre vi sorterer vores affald, desto mere kan vi genanvende”, står i det brev tusindvis af grundejere har modtaget fra Hillerød Forsyning. En for Liberal Alliance fornuftig tilgang.

Men når man i ugeavisen Ingeniøren kan læse, at Vestforbrænding kun kan dokumentere en reel genanvendelse af plast på kun 30 % mod lovede 75 %, må Hillerød byråd tage stilling til, om man ønsker at prioritere skattekroner på indsamling af plast fra Hillerød husstande. Den regning sendes direkte videre til borgerne i Hillerød Kommune, uden vi får noget for pengene. Det er hverken økonomisk eller miljømæssigt ansvarligt.

Vi skylder skatteborgerne, at de penge, vi allokerer til det, også resulterer i en høj genanvendelsesprocent af plast. Fx de 75 % som Vestforbrænding har lovet sine ejerkommuner

For Liberal Alliance er genanvendelse af plast og omtanke ved ressourceforbrug et vigtigt tema. Men vi skylder skatteborgerne, at de penge, vi allokerer til det, også resulterer i en høj genanvendelsesprocent af plast. Fx de 75 % som Vestforbrænding har lovet sine ejerkommuner.

Kan Vestforbrænding ikke levere, må byrådet tage stilling til, hvor den nedre grænse så skal ligge, førend skraldebilerne begynder at køre rundt og indsamle plast.

Med de udfordringer, vi har med genanvendelsesgraden, burde Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning revurdere deadlines for realiseringen af denne nye affaldssortering. De politisk fastsatte deadlines giver udfordringer for en række af Hillerøds borgere i forhold til jura og logistik.

Eksempel: regulativ for husholdningsaffald ændres af kommunen i februar og påbyder en grundejerforening affaldsopbevaring på fællesområder inden efteråret. Det kan ikke lade sig gøre, da det kræver analyser og godkendelser på generalforsamlinger samt etablering. Det lægger et unødvendigt pres på beboerforeninger i forhold til at få etableret fornuftige løsninger.

Liberal Alliance Hillerøds position er klar: Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Vestforbrænding skal udarbejde realistiske tidsplaner, som er økonomisk, tidsmæssigt og miljømæssigt forsvarlige.

Publiceret 14 September 2019 18:00