Skolevejen ved Hillerød Lilleskole på Brødeskovvej er et af de 'missing links', der er i Hillerød Kommunes cykelstinet. Arkivfoto: Martin Warming

Skolevejen ved Hillerød Lilleskole på Brødeskovvej er et af de 'missing links', der er i Hillerød Kommunes cykelstinet. Arkivfoto: Martin Warming

Huller i cykelsti-nettet vil koste 90 millioner kroner at udbedre

Hvis Hillerød Kommune skulle udbedre alle huller i cykelstinettet, ville det koste 90 millioner kroner, viser ny opgørelse

Af
Mette Dolmer Thygesen

Hvis Hillerød Kommune skulle udbedre alle såkaldte 'missing links' i cykelrutenettet i kommunen, kommer det til at koste omkring 90 millioner kroner.

Det står klart, efter forvaltningen har udarbejdet en opgørelse over de manglende cykelstier. Ved 'missing links' forstås generelt kortere strækninger, der kan forbinde de eksisterende cykelstier, hvis altså strækningerne forsynes med cykelstier.

Udvalget er glade for at have fået oversigten, så det står helt klart, hvor hullerne i cykelstinettet er, siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre):

"Men vi er triste over, at der er så mange huller i cykelstinettet. For det er rigtig mange penge, som det drejer sig om, og det er svært at vægte hullerne over for hinanden".

Vi er triste over, at der er så mange huller i cykelstinettet. For det er rigtig mange penge, som det drejer sig om

25 strækninger

Forvaltningen har i undersøgelsen peget på, at der er 25 vejstrækninger med en samlet længde på cirka 11,5 kilometer med manglende cykelstisammenhæng. Det gælder blandt andet Milnersvej, Brødeskovvej, Store Lyngbyvej, Langesvej, Industrivænget - og altså 20 andre steder i kommunen. Og hvis alle disse manglende cykelstier skal etableres, vil det altså løbe op i en udgift på omkring 90 millioner kroner for kommunen.

"Man skal ikke have siddet i byrådet ret længe for at vide, at de penge er der ikke i kassen. Så der bliver behov for at prioritere i opgaverne," siger Dan Riise.

Flere fakta

Derfor bad udvalget forvaltningen om at arbejde videre med at indsamle data om de manglende cykelstiruter. Disse data skal så danne baggrund for, at cykelstiprojekterne kan prioriteres indbyrdes.

"Vi vil godt have kvalificeret vores viden yderligere - for eksempel med fakta om, hvor meget trafik, der er på strækningen, om der er fortov, om det er en skolevej, hvor stærkt der bliver kørt det, hvor mange brugere, man forventer på strækningen og så videre. Vi skal bruge nogle flere fakta for at kunne beslutte hvilke grupper, der haster meget og ikke så meget. Og det skal ikke være en politisk kamp om, hvilket distrikt man er valgt i - men beslutningerne skal træffes ud fra en viden om fare og nødvendighed," siger Dan Riise.

Publiceret 11 September 2019 06:00