Museum Nordsjælland har gjort så spændende fund på den kommende hospitalsgrund og bydelen Favrholm, at Hillerød Kommune skal betale 10 millioner kroner til udgravninger. Arkivfoto

Museum Nordsjælland har gjort så spændende fund på den kommende hospitalsgrund og bydelen Favrholm, at Hillerød Kommune skal betale 10 millioner kroner til udgravninger. Arkivfoto

Fund fra fortiden: Kommunen må punge millioner ud for arkæologiske undersøgelser

Arkæologer skal grave yderligere i den nye bydel Favrholm, så kommunen må afsætte næsten 10 millioner kroner til arbejdet

Af
Mette Dolmer Thygesen

Det kommer til at koste Hillerød Kommune dyrt, at Museum Nordsjælland har fundet fortidsminder fra bondestenalderen på grunden, hvor det nye hospital og den nye bydel Favrholm skal bygges.

Museets arkæologer har gennemført en forundersøgelse i maj af grunden, og de fandt det, de kalder "omfattende koncentrationer af fortidsminder, der vidner om menneskelig aktivitet i den tidlige bondestenalder, i perioden førromersk til ældre germansk jernalder samt i renæssancen". Det handler om bopladser med kulturlag, tørvegrave, offerdeponeringer, unikke trækonstruktioner og særlige konstruktioner på 52.395 kvadratmeter stort areal, har museet oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor godkendte byrådet i onsdags, at Hillerød Kommune nu afsætter næsten 10 millioner kroner til nye arkæologiske undersøgelser.

"Det kan vi jo ikke gøre noget ved - og man kan jo ikke kalde det ærgerligt, at vi finder ting fra fortiden. Så vi må bare betale," siger Dan Riise (Venstre), som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor sagen først var til behandling.

De 52.395 kvadratmeter, der skal graves mere i, er fordelt på 10 felter. De to af felterne er alene Hillerød Kommunes anliggende, mens de andre felter også vedrører Region Hovedstaden. regionen skal derfor finansiere 42 procent af udgifterne til udgravninger på felterne 3-10, men de ekstra udgravninger kommer altså stadig til at koste Hillerød Kommune i alt 9.795.000 kroner.

Keramik og dyreknogler

Ifølge et brev fra Slots- og Kulturstyrelsen til Hillerød Kommune er der blandt andet fundet hustomter fra yngre romersk jernalder i felterne 1 og 2, og en lavning med fund af dyreknogler og sten, sandsynligvis fra ældre-yngre romersk jernalder, i felt 3.

I felt 4 er der omfattende fund fra renæssancen, blandt andet munkesten, tagtegl, glaseret keramik, stjertpotter, dyreknogler og tænder samt en del metalgenstande, bl.a. en kniv og mange nagler/søm. Fundene kan have sammenhæng med den nærliggende Favrholm hovedgård fra omkring år 1550 og landsbyen Egespur, som har rødder i den sene jernalder. Undersøgelsen vil dermed bidrage med væsentlig ny viden om Favrholms historie.

I felt 5 er der fundet både bebyggelse, en bevaret træpælekonstruktion, dele af et ornamenteret lerkar fra den tidlige bondestenalder og gevirer, tænder og knogler fra dyr.

I felt 6 er der bl.a. fundet del af en sleben økse fra mellemste bondestenalder, der kan indikere, at nogle af gruberne ligeledes stammer fra denne periode. I felt 7 er der fundet stolpehuller og keramik fra ældre romersk jernalder, mens felt 8 indeholder en del bopladsspor. I felt 9 er fundet bebyggelse med hustomt og gruber fra ældre germansk jernalder, og i felt 10 er bebyggelse og bopladsspor fra romersk jernalder.

Publiceret 03 September 2019 06:00