De to nye vejkryds på Overdrevsvejen ved Hillerøds nye bydel Favrholm er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Pressefoto

De to nye vejkryds på Overdrevsvejen ved Hillerøds nye bydel Favrholm er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Pressefoto

Kom til indvielse af de nye vejkryds i Favrholm

Kryds er forberedt til, at Overdrevsvejen kan udvides til fire spor

To nye vejkryds på Overdrevsvejen er nu færdiganlagt og åben for trafikanter.

Krydsene indvies fredag 30. august kl. 16 ved det østlige kryds modsat Hillerød Kraftvarmeværk. Alle er velkomne.

Vejkrydsene er det første af de større anlæg i Hillerøds nye bydel, Favrholm, der står færdig og tages i brug.

Selvom der ikke er meget trafik fra sidevejene lige nu, så begynder Region Hovedstaden opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland senere på året.

Forberedt på meget trafik

Vejkrydsene skal sikre, at trafikken afvikles trygt og sikkert til og fra byggepladsen ved hospitalet.

Størrelsen af vejkrydsene vidner om, hvad man vil opleve af aktivitet i Favrholm, efterhånden som bydelen bliver udviklet.

I krydsområdet er vejen blevet udvidet fra at være en cirka otte meter bred to-sporet vej til 32 meter bred vej med midterheller og op til syv kørespor.

Krydsene er designet efter nyeste viden. Det omfatter at:

Signalet er trafikstyret, så radarer registrerer trafikken, og giver grønt lys til de retninger, hvor der er biler.

Vejvandet bliver renset for bl.a. olierester i nyanlagte regnvandsbassiner i hvert af de to kryds. Herudover bliver regnvandet fra vejen forsinket i bassinerne for at minimere risiko for oversvømmelse og erosion i åløbene.

Krydsene er forberedt til, at Overdrevsvejen bliver udvidet til fire spor, hvilket er tilvalg i Vejdirektoratets projekt for forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Favrholm udvikles

I Hillerøds nye bydel Favrholm vil der henover de kommende år ske en stor udvikling.

På den sydlige side af Overdrevsvejen åbner Favrholm Station og tilhørende stationsforplads og stibro, i området mellem hospital og stationen opføres en ny bydel med tilhørende stianlæg, og mellem hospitalsgrunden og Roskildevej byggemodnes til et større erhvervs- og boligområde.

Vejkrydsene udgør rygraden i alle disse anlæg, idet adgang til de nye områder samt eksisterende ejendomme i Hestehave sker via vejkrydsene.

Følg med i udviklingen af Favrholm på www.favrholm.dk.

jesl

Publiceret 22 August 2019 06:00