En cyklist peger blandt andet på Holmegårdsvej som et utrygt sted at cykle, men der er heldigvis meget snart en cykelsti på vej. Arkivfoto

En cyklist peger blandt andet på Holmegårdsvej som et utrygt sted at cykle, men der er heldigvis meget snart en cykelsti på vej. Arkivfoto

Cyklister i Hillerød: Her føler vi os utrygge på cykel

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle i Hillerød, konkluderer Cyklistforbundet efter at cyklister har indberettet, hvor de føler sig utrygge i den lokale trafik. Især manglende cykelstier og farlige kryds går igen. Borgmester Kirsten Jensen lover forbedring på mange strækninger

Af
Anne Mette Ahlgreen

43 borgere i Hillerød har reageret på opfordringen fra Cyklistforbundet om at fortælle, hvor de føler sig mest utrygge, når de cykler i kommunen.

”Smal lige vej med meget tung af trafik og uden cykelsti - flere alvorlige trafikuheld og en dødsulykke med en involveret cyklist inden for de seneste år,” lyder det fra en Hillerød-borger om et farligt sted på den tohjulede.

Mange ord går igen i beskrivelserne af den lokale cykelinfrastruktur:

”Farlig strækning. Cykelsti mangler, smal cykelsti, ødelagt belægning, stærk trafik med lastbiler og personbilder, farligt kryds, cyklister bliver klemt”.

Citaterne er hentet fra den nye undersøgelse fra Cyklistforbundet, der skal skabe overblik over de farligste steder for cykler over hele landet.

I alt har godt 40 cyklister i Hillerød indberettet, hvor i kommunen de føler sig mest utrygge på cykel. En lokal cyklist er bekymret over risikoen for alvorlige ulykker på Holmegårdsvej.

”Smal indfaldsvej uden cykelsti med tæt og ofte hurtigtkørende trafik. Vejen er samtidig skolevej for flere skoler i Hillerød, så mange børn cykler på Holmegårdsvej hver dag”.

Sorte cykelpletter

De sorte cykelpletter er blevet tegnet ind på et offentligt tilgængeligt interaktivt kort, hvor folk kan følge med i, hvor andre bysbørn mener, det er farligt at cykle i deres kommune.

Hillerød er langt fra det eneste sted i landet, hvor cyklister føler sig utrygge. I alt har 3.866 danskere beskrevet, hvor i deres lokale miljø de føler sig udsatte på cykel. Syv ud af ti indberetninger handler om manglende cykelstier og utrygge kryds og sving. De øvrige indberetninger handler om dårlig udsigt, manglende vedligeholdelse, trængsel på cykelstierne og dårlig belysning.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam kalder de mane indberetninger for 'skræmmende læsning'. "Folk er dybt bekymret for liv og førlighed. Det går den forkerte vej med trafiksikkerheden for cyklister. Mens det bliver mere og mere sikkert at være bilist, går det den anden vej for cyklister. Sådan har udviklingen været gennem flere år, og det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt,” siger Klaus Bondam i en pressemeddelelse.

Ifølge Cyklistforbundet viser nye ulykkestal fra Vejdirektoratet, at der i 2018 var 16 pct. flere cyklister, der kom alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017.

"Kortet dokumenterer, hvad vi har sagt i flere år. Der er behov for massive investeringer i cykelinfrastrukturen i Danmark,” siger direktør i Cyklistforbundet, siger Klaus Bondam i en pressemeddelelse., der opfordrer det nyvalgte Folketing til at erkende, at problemet ikke udelukkende kan løses på kommunalt niveau.

Cykelindsats i Hillerød

På lokalt plan er borgmester Kirsten Jensen (S) opmærksom på, at Hillerød visse steder også har behov for tryggere cykelforhold.

”Hillerød går ikke fri. Det ved vi godt i byrådet, og mange af os er gået til valg på bedre forhold for vores cyklister. Vi der cykler, skal gerne føle os trygge nok til at blive ved med at cykle, og dem der ikke er kommet op på cyklen endnu, skulle gerne føle sig fristet til det,” siger Kirsten Jensen.

Hun peger på, at kommunen i de kommende år investerer omkring 100 mio. kr. i cykelinfrastruktur og nævner en række tiltag, som kommunen har sat i gang for at gøre cykling mere sikkert.

· I 2019 er det besluttet at anlægge cykelstier bag FrederiksborgCentret, langs Holmegårdsvej, på Selskovvej og Frejasvej til en anslået pris af 30 millioner kroner.

· Nye områder bliver planlagt med stier. I Ullerød Nord kommer en central stiforbindelse og stier, så skoleelever trygt kan cykle til Sophienborgskolen. Stierne har en forventet udgift på ca. 15-20 millioner kroner.

· I Favrholm omfatter de nye stier Pøle Å-stien, Salpetermose-stien, sti i Smørkildefingeren, sti mellem hospitalet og den nye Favrholm Station samt stibroen over Overdrevsvejen. Disse stier forventes at koste ca. 45 millioner kroner.

· I forbindelse med Favrholm Station ønsker kommunen, at Vejdirektoratet etablerer cykelstier langs Overdrevsvejen fra Københavnsvej til stibroen, før stationen åbner. Statens udgift det vil være ca. 10 millioner kroner.

”Hillerød skal være cykeltryg”

”Vi vil gøre vores kommune til en endnu mere tryg kommune at cykle i, og de nye stier vil føje sig til det net af cykelstier, vi allerede har. Vi er taknemmelige for den hjælp som medlemmerne af cyklistforbundet i Hillerød giver os ved at holde øje med, hvordan stierne har det, og foreslå forbedringer og udbygninger. Den opmærksomhed fra de aktive cyklister er en stor hjælp til vores forvaltning,” siger borgmester Kirsten Jensen.

Publiceret 21 July 2019 11:00