De første veje i Favrholm er ved at blive anlagt, og Overdrevsvejen er nu næsten forbundet til Favrholm via to nye vejkryds - et vestligt, som er næsten færdigt, og et østligt, der forventes færdigt til august. Pressefoto

De første veje i Favrholm er ved at blive anlagt, og Overdrevsvejen er nu næsten forbundet til Favrholm via to nye vejkryds - et vestligt, som er næsten færdigt, og et østligt, der forventes færdigt til august. Pressefoto

Favrholm tager form

Vinderteam, som skal stå for en masterplan for hele Smørkildefingeren i den nordlige del af Favrholm, er fundet

Arbejdet med at etablere Hillerøds nye bydel mod syd, Favrholm, skrider fremad.

Det samlede Favrholm vil dække et areal på 300 hektar jord og skal indeholde bl.a. det nye Hospital Nordsjælland og en ny S-togsstation.

De nye vejkryds på Overdrevsvejen er ved at være færdige, og nu skal detaljerne på endnu en del af Favrholm, nemlig erhvervsområdet Smørkildefingeren, tegnes. Her skal der forberedes veje, stier og landskab, ny natur og skybrudssikring, oplyser kommunen i deres Favrholm-nyhedsbrev.

Vinderteam fundet

Hillerød Kommune har udbudt opgaven med totalrådgivning for Smørkildefingeren i den nordlige del af Favrholm. Favrholm Nord udgør 720.000 kvadratmeter - altså cirka en tredjedel af den samlede bydel. Seks teams bød på opgaven, og vinderteamet blev Sweco med Årstiderne Arkitekter.

Se flere fotos her i galleriet:

Udbuddet er et af de hidtil største projekter, som Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter har vundet sammen, siden Swecos opkøb af Årstiderne Arkitekter i 2018, oplyser de i en pressemeddelelse.

Parterne skal nu konkretisere masterplanen for området med et samlet ingeniør- og arkitekturprojekt, som skal realiseres frem mod 2022.

"Det er et utrolig spændende projekt, som vi er glade for at blive en del af - en helt ny bydel, hvor landskabsarkitekturen i så høj grad kommer til at binde området sammen i form af bl.a. nye pladser og byrum, beplantning samt kunstprojektet Earthwork, der udvikles sammen med den internationale kunstner Maya Lin," udtaler Christian Sørensen, der er kreativ leder for Landskab hos Årstiderne Arkitekter.

Han kalder også 'Livskraft', som er et partnerskab mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, for en spændende del af projektet. 'Livskraft' blander kunst, kultur, byudvikling, hospitalsvæsen og forskning.

"Det er et visionært udviklingsprojekt, der udforsker nye former for aktiviteter, fysiske faciliteter og fællesskaber, der fremmer det hele og sunde liv," udtaler han.

Klimasikring

Derudover rummer opgaven et stort klimaprojekt, som varetages af Swecos eksperter inden for bl.a. klimasikring, vand og miljø.

"Projektet rummer flere udfordrende opgaver indenfor bl.a. klimasikring, håndtering af regnvand og den høje grundvandsstand, som er kendetegnende for området ved Favrholm Smørkildefinger. Her skal vi arbejde med klimasikring af bl.a. veje og af de forskellige boligområder, som også kan blive berørt ved for eksempel kraftige regnskyl. I vores tværfaglige samarbejde har vi identificeret nogle løsninger, som både teknisk, funktionelt og æstetisk vil gavne hele den nye bydel," fortæller Klaus Rosendal, der er afdelingschef for Water & Environment i Sweco Danmark.

Rygrad i ny bydel

Sweco og Årstiderne Arkitekter skal nu konkretisere helhedsplanen for området i en løsning, som samler landskabsarkitektur, infrastruktur, klimasikring, natur- og miljøtiltag.

Løsningen skal være rygraden for den nye, grønne bydel, som med tiden vil indeholde boliger, institutioner og erhverv foruden det nye hospital i Nordsjælland. Løsningen tager udgangspunkt i 'Helhedsplan Favrholm' og 'Klima-, Natur- og Landskabsplan Favrholm'.

Sweco står også for de supplerende geotekniske boringer og jordprøver, som er i fuld gang i området. Borearbejdet forventes at være færdigt i løbet af august 2019.

Arkæologer skal grave

Arkæologerne ved Museum Nordsjælland er færdige med deres screeninger af området. De har fundet emner fra fortiden og kommer derfor og graver igen. Hvor meget mere de skal grave, ved kommunen først, når de har hørt fra Kulturministeriet.

Læs mere på www.favrholm.dk.

Mdt

Publiceret 19 July 2019 06:00