Ved de røde streger etableres en ny sti. Ved de blå anvendes den eksisterende belægning. Illustration fra projektforslaget

Ved de røde streger etableres en ny sti. Ved de blå anvendes den eksisterende belægning. Illustration fra projektforslaget

Et skridt tættere på cykelsti bag badmintonhal

Politikere vendte tomlen op til ny cykelsti bag om Frederiksborgcentret - en mere optimal løsning kan komme i fremtiden

Af
Mette Dolmer Thygesen

to hjul De bløde trafikanter kommer nu tættere på at kunne færdes mere sikkert bag Frederiksborgcentret.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte nemlig på deres junimøde projektforslaget for den kommende 1,5 millioner kroner dyre cykelsti bag om badminonhallen og langs svømmehallen på Milnersvej.

Fra Amtmandsvej bag om badmintonhallen etableres en asfalteret sti. Mellem badmintonhallen og indgangen til svømmehallen skal cyklisterne benytte de eksisterende belægninger langs Sundhedscentrets bagside. Foran svømmehallens indgang skal cyklisterne anvende det eksisterende fællesområde for fodgængere, cyklister og bilister. Og fra svømmehallens indgang forbedres den eksisterende fællessti langs svømmehallen frem til broen over Pøleå.

Løsningen er ikke optimal - men den mulige løsning lige nu, siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre):

"I forhold til økonomien har vi lavet løsning, der virker og er i orden, og så har vi mulighed for senere at forbedre projektet. Så det er trafiksikkert og i orden, men det ville selvfølgelig være sjovere, hvis vi ledte cyklerne hele vejen uden om svømmehallen også".

Uhensigtsmæssig

Frederiksborgcentret er også blevet spurgt i sagen, og de glæder sig ifølge referatet over, at der nu kommer en sti. Men de bemærker, at løsningen mellem sundhedscentret og svømmehallen foran indgangen til svømmehallen på sigt er uhensigtsmæssig for både cyklende skolebørn og besøgende til svømmehallen.

De anser også den eksisterende gangbro over Pøleå for uegnet til også at have cykeltrafik og foreslår, at der i stedet etableres en anden rute på arealerne bag svømmehallen samt en ny cykelbro over Pøle Å.

Forvaltningen erkender i referatet, at det ikke er den optimale løsning. Og at de cyklende må stå af cyklen og trække over gangbroen, som er smal, fremfor at bruge vejstykket.

"Men det er en løsning, som lige nu er en meget stor forbedring for cyklisterne. Og så kan det være, vi engang kan finde pengene til at forbedre det endnu mere. Nu må vi se, hvordan det virker," siger Dan Riise.

Den nye cykelsti skal ifølge planen anlægges i løbet af sommeren og efteråret.

Om der så senere kan komme en sti bag svømmehalen - det skal undersøges detaljeret i forbindelse med det kommende projekt for Pøleåstien til den nye bydel Favrholm.

Publiceret 18 July 2019 06:00