Fremover skal borgerne betale for at få afhentet deres haveaffald, udover affaldsgebyret, hvis de tilmelder sig ordningen. Arkivfoto: Privat

Fremover skal borgerne betale for at få afhentet deres haveaffald, udover affaldsgebyret, hvis de tilmelder sig ordningen. Arkivfoto: Privat

Nu skal vi betale for at få hentet haveaffald

Vi skal fremover tilmelde os en ordning, hvis vi vil have hentet vores haveaffald - og så skal der indføres brugerbetaling, mener et flertal i Natur, Miljø og Klimaudvalget

Af
Mette Dolmer Thygesen

affald Alle kommunens borgere vil fra årsskiftet stadig kunne få hentet deres haveaffald på hjemadressen, hvis de ønsker det - men de skal tilmelde sig ordningen og betale for det.

Det besluttede politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget på deres møde i juni.

"Vi har diskuteret længe, hvordan vi gør ordningen mest retfærdig for borgerne i Hillerød. For nogle er jo utilfredse med, at de skal betale for ordningen, når de ikke benytter den. Så vi synes, at det mest brugervenlige for borgerne er, at man kan tilmelde sig ordningen, hvis man ikke selv har mulighed for at køre sit affald på traileren til genbrugsstationen," siger næstformand i udvalget, Dragan Popovic fra Venstre.

Årsabonnement

Sagen tog sin begyndelse i september 2018, da Hillerød Forsyning meldte ud, at de 'afhentede haveaffaldet for sidste gang'. Det vakte en storm af protester fra borgere, som var glade for ordningen.

Der kom samtidig et spareforslag frem om, at borgerne skulle køre deres affaldsspande frem til skel inden tømningerne. Begge forslag havde til formål at kunne indføre sortering af plast og metal, uden at affaldsgebyret hæves.

Men omkring 100 borgere indsendte høringssvar og protesterede mod spareforslagene, som begge blev droppet. Og nu har politikerne altså besluttet, hvordan fremtiden for haveaffaldsordningen skal se ud. Fremover bliver der brugerbetaling, så borgerne skal bestille afhentningen af haveaffald og betale for det. Det kan enten ske gennem et årsabonnement med fire årlige afhentninger til en pris på cirka 350 kroner eller gennem enkeltafhentninger til cirka 90 kroner per gang.

Den fleksibilitet bakkede politikerne op om, fortæller Dragan Popovic:

"Så kan borgerne selv vælge, hvilken aftale de vil have. Vi har lyttet borgerne gennem workshops og høring, og ud fra det mener vi, at vi har fundet den rigtige løsning nu. Borgerne har hele tiden betalt for at få hentet haveaffaldet gennem den normale opkrævning, men nu er det valgfrit, om man vil være med, så nogle sparer noget, mens andre skal betale noget".

Enhedslisten imod

Det var de fire udvalgsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet, som besluttede at vælge brugerbetalingsordningen, mens udvalgets femte medlem, Tue Tortzen fra Enhedslisten, stemte imod. Han er glad for, at ordningen ikke er helt afskaffet:

"Men det var en udmærket ordning, som burde fortsætte, som den var," siger han.

Det er en forkert beslutning at lave brugerbetaling for hver enkelt borger på haveaffaldsordningen, mener han:

"Det er godt, at vi har nogle ting, som vi betaler for sammen. Jeg læste, at en borger skrev, at nu vil han gerne have sine penge tilbage for børnehaver, for han har ingen børn. Vi har jo sammen betalt for at få hentet haveaffald, og det har fungeret upåklageligt. Vi har alle bare betalt de 40 kroners penge til ordningen, og så kunne naboerne sammen lægge deres haveaffald ud. Det er jo mere hensigtsmæssigt for alle, at affaldet bliver samlet ind med lastbiler, end at alle hver især kører frem og tilbage med deres lille trailer. Og borgerne er jo rigtige glade for ordningen. Det kan man se på det ramaskrig, der rejste sig, da det blev afskaffet," siger han.

Nu i høring

Ifølge referatet fra mødet skal beslutningen sendes i høring til efteråret, hvorefter den kan vedtages endeligt i november. I december skal det så besluttes, hvordan taksterne skal se ud i 2020, hvorefter ordningen kan træde i kraft til januar.

"Nu hører vi borgerne, og så skal sagen igennem byrådet. Men vi har fået til opgave at beslutte, hvilken mulighed vi synes, er mest realistisk, og vi mener, det er den med brugerbetaling," siger Dragan Popovic, mens Tue Tortzen har andre forhåbninger for processen:

"Jeg håber, at vi får lige så mange protester én gang til, så de andre partier ændrer mening. Men nu må det gå sin gang," siger han.

Publiceret 16 July 2019 06:00