Sådan kommer det nye hotel på Markedspladsen - måske - til at se ud.

Sådan kommer det nye hotel på Markedspladsen - måske - til at se ud.

DN om hotelbyggeri på Markedspladsen: "Vi kan igen konstatere, at problemerne med trafikken og parkeringen kommer i anden række"

"Igen oplever vi, at kommunen vælger ægget før hønen i forhold til en samlet plan for trafikken," lyder det fra DN i et høringssvar om hotelbyggeriet på Markedspladsen

Af
Martin Warming

trafik Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød undrer sig over, at Hillerød Kommune ikke har en plan for trafikafviklingen og parkeringsmulighederne omkring Markedspladsen, hvor der snart skal bygges et stort hotel.

Markedspladsen bruges i dag som parkeringsplads med plads til cirka 110 biler, men de offentlige parkeringspladser forsvinder, når hotelbyggeriet går i gang.

"Vi kan igen konstatere, at problemerne med trafikken og parkeringen kommer i anden række og vil kunne skabe problemer for beboerne i området," skriver Danmarks Naturfredningsforening i et høringssvar til lokalplanen for området.

Foreningen har indsendt høringssvaret til Hillerød Kommune. I svaret forholder foreningen sig ikke til selve hotelbyggeriet, men udtrykker altså bekymring over, at kommunen ikke har udarbejdet en plan for trafikafviklingen og parkeringsmulighederne i området.

"Igen oplever vi, at kommunen vælger ægget før hønen i forhold til en samlet plan for trafikken. Hvor skal turistbusserne holde? Der bliver færre parkeringspladser, samtidig med at man øger antallet af boliger, der uden tvivl vil medføre flere biler i et forvejen hårdt belastet område," siger Michael Liesk, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, til Hillerød Posten.

Hvad med busserne?

Det er pensionsselskabet PFA Pension, der har købt Markedspladsen, hvor Zleep Hotels vil opføre et hotel i fem etager.

Ifølge lokalplanforslaget skal det nye byggeri blandt andet omfatte en parkeringskælder med plads til cirka 65 biler. Derudover skal der etableres cirka 10 parkeringspladser som kantstensparkering, men der er altså slet ikke godt nok, mener Danmarks Naturfredningsforening, der også undrer sig over, hvor turistbusserne skal parkere.

"Busser med turister fylder meget i dag, og mulighederne for parkering bliver begrænset, og dags dato er der ikke fundet nogen løsning på dette problem. Dette finder vi dybt beklageligt ikke mindst af hensynet til beboerne i området, der vil opleve yderligere trafik og dermed øget støj og luftforurening," står der i høringssvaret fra foreningen.

"Vi appellerer kraftigt til, at Hillerød Kommune fremadrettet først og fremmest får en samlet plan for trafikken og parkeringsproblemerne, inden nye projekter søsættes i bykernen," skriver foreningen endvidere i høringssvaret.

Danmarks Naturfredningsforening bekymrer sig blandt andet over, hvor turistbusserne skal holde, når der skal bygges et hotel på Markedspladsen. Arkivfoto: Martin Warming

Danmarks Naturfredningsforening bekymrer sig blandt andet over, hvor turistbusserne skal holde, når der skal bygges et hotel på Markedspladsen. Arkivfoto: Martin Warming

Arbejder benhårdt

Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune, er ikke helt enig med Danmarks Naturfredningsforening. Han mener, at kommunen arbejder benhårdt på at finde en løsning på problemerne.

"Vi har her før sommerferien bedt om en ny parkeringsanalyse, og jeg ved, at parkeringsproblemet også kommer op på Hillerød ByForums næste møde. Så vi arbejder benhårdt på at prøve at finde løsninger," siger Dan Riise til Hillerød Posten.

"I den første lokalplan var det meningen, at busserne skulle holde på den lille p-plads ved Markedspladsen (p-pladsen på hjørnet af Slangerupgade og Markedsstræde, red.). Det prøver vi at lave om, for vi syntes, de burde holde på slottes egen parkeringsplads bag Annaborg. Det vil give mere plads til bilerne, tæt på byen," siger Dan Riise, der samtidig anklager Michael Liesk, der også er politisk aktiv i SF i Hillerød, for ikke at være særlig samarbejdsvillig.

"Jeg er enig i, at der gennem årene har været alt for lidt fokus på p-pladser i Hillerød, men det bliver jo ikke nemmere at løse problemerne, når det seneste forslag om biler langs vejen ved Munkeengen blev skudt ned. Der blev fra SF og Michaels Liesks side gjort et stor arbejde i at nedgøre forslaget, så det kom til at fremstå som om, at hele munkeengen skulle asfalteres og alt grønt ryddes. Men min indgangsvinkel var to rækker biler langs vejen, lavet i græsarmeringssten. Der ville ikke ryge en busk med det forslag, og fårene klarer sig nok, selv om vi flytter hegnet 30 meter," siger Dan Riise.

I høringssvaret glæder Danmarks Naturfredningsforening sig dog over, at træerne langs Slangerupgade får lov til at blive stående.

"Det glæder os, at man vil bevare træerne langs Slangerupgade, og det må påhvile bygherre at genplante træer, der under byggeriet lider skade, og at man fastholder det samme antal træer som nu," lyder det fra foreningen.

Lokalplanen for området omkring Markedspladsen, der har nummer 433, er i høring frem til den 6. august.

Publiceret 16 July 2019 05:00

Tjener Boldt på besøg i Alsønderup

Foredrag Skuespiller Per Pallesen kommer på besøg i Kulsviergården i Alsønderup og holder foredrag om et langt liv i dansk revy og teater. Det er Lanbosenior Nordsjælland, der arrangerer foredraget i Kulsviergården, hvor alle er velkomne. hvor der også serveres kaffe og kage.

Lokale unge med i familiemusical

Per Pallesen er kendt for en lang række roller ikke mindst på revyscenen og i TV. Man behøver blot sige ”osse li’e på en studs” og ”Yes my boys”, så husker de fleste danskere Per Pallesen som Mathiesen i et forrygende samspil med Tommy Kenter.

Festskrift skildrer 50 år med Alsønderup Fester

Også i rollen i Matador som tjener på Jernbanerestauranten, Severin Boldt husker mange Per Pallesen. Desuden har han været instruktør i flere revyer og på teatret.

Det foregår torsdag 31. oktober kl. 13.30.

CV

Se billederne: Alsønderup festede trods halvskidt vejr