Hans Esmark har været sognepræst i Hillerød i 40 år. Privatfoto

Hans Esmark har været sognepræst i Hillerød i 40 år. Privatfoto

Jubilæum: 40 år som sognepræst

Hans Esmark kan fejre 40 års jubilæum som præst i Hillerød. Det markeres 4. august

kirke Hans Esmark, for tiden 76 år gammel, kan den 1. august i år fejre, at han har været katolsk sognepræst i Hillerød i 40 år.

Pastor Hans blev udlært som møbelsnedker i 1963 hos Poul Dinesen i København og konverterede til Den katolsk Kirke samme år. Han blev indkaldt til soldat ved Sjællandske Trænregiment fra 1964, hvor han blev premierløjtnant af reserven i 1969. Pastor Hans er i dag major af reserven.

Han tog studentereksamen fra Akademisk Studenterkursus aftenhold i 1970. Fra 1971 studerede han filosofi og teologi i Frankfurt/Main og Würzburg.

Han blev præsteviet af biskop Hans Martensen i Lyngby i 1977 og var kapellan i Bistrup/Birkerød til 1979, hvorefter han blev sognepræst i Hillerød. Fra 1985 var han tillige sognepræst i Ringsted og fra 1989 tillige sognepræst i Helsingør.

En periode har han været medlem af det biskoppelige råd, ligesom han en periode var spejderkapellan ved Hertug Knuds Division (katolsk spejderbevægelse), og endelig var han skolepræst ved Sankt Knuds Skole i Ringsted i 12 år.

Personligt engageret

Pastor Hans har i sin præstetid også været skabende drivkraft ved opførelse af kirker og menighedshuse i Hillerød, Ringsted, Hørsholm og Helsingør.

Mange katolikker, også uden for sognets grænser, kender ham som personlig engageret i menneskers glæder og sorger, en indsats, som til tider har krævet store ofre. Han blander sig gerne i debatten i kirken og i samfundet og har gennem en lang række foredrag fået mange gode kontakter også uden for det katolske miljø.

Fællesskabet med andre kristne ligger ham stærkt på sinde, hvilket han gerne understreger, hvor dette er muligt.

Markeres med brunch

Festdagen markeres i Kirkecentret i Møllestræde i Hillerød søndag 4. august med gudstjeneste kl. 10 og efterfølgende brunch i menighedssalen.

Publiceret 15 July 2019 05:00