Vejdirektoratet anbefaler, at tunnellen under Hillerødmotorvejens Forlængelse udvides både udad og opad, når motorvejen bygges. Arkivfoto: Martin Warming

Vejdirektoratet anbefaler, at tunnellen under Hillerødmotorvejens Forlængelse udvides både udad og opad, når motorvejen bygges. Arkivfoto: Martin Warming

Lokal glæde over motorvejs-undersøgelse: Indeholder flere forbedringer i Hillerød

Vejdirektoratet har lyttet til Hillerød Kommunes ønsker om at udvide Overdrevsvejen og Frederiksværksgade-tunnellen, når ny motorvej skal bygges. "Det bliver fantastisk," siger udvalgsformand

Af
Mette Dolmer Thygesen

En udvidelse af Overdrevsvejen til fire spor og en udvidet tunnel på Frederiksværksgade under motorvejen er alt sammen blevet en del af de anbefalinger, som Vejdirektoratet kommer med i deres VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens Forlængelse.

Efter en høringsperiode, hvor Vejdirektoratet har modtaget i alt 102 høringssvar, har direktoratet justeret anbefalingerne til Folketinget, som skal afsætte pengene til den en milliard kroner dyre motorvejsforlængelse. Og justeringerne vækker stor glæde hos udvalgsformand Dan Riise (Venstre) i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød, hvor sagen blev behandlet forleden:

Det her er virkelig en succeshistorie, for vi har fået alle de ting, vi har peget på og ønsket, med i projektet

"Det her er virkelig en succeshistorie, for vi har fået alle de ting, vi har peget på og ønsket, med i projektet - både to spor på Overdrevsvejen fra Roskildevej i hver retning, fra hvor man kører af motorvejen og frem til det nye hospital, og en udvidet Frederiksværksgade-tunnel. Det bliver fantastisk," siger han.

Trafikale problemer

Hillerødmotorvejens Forlængelse skal udvides til fire spor, hvis politikerne i Folketinget afsætter milliarden til det. Og Vejdirektoratet indstiller i VVM-undersøgelsen altså også, at Overdrevsvejen udvides til en firsporet vej fra der, hvor Roskildevej bliver til Overdrevsvejen ved krydsningen af motorvejen, og mod øst frem til det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. For der er allerede nu trafikale problemer på strækningen, skriver Vejdirektoratet, som også vurderer, at problemerne ikke bliver mindre, når det nye supersygehus står klar og med de mange store virksomheder, som udvider i området. Vejdirektoratet vurderer, at trafikvæksten i området vil være "forholdsvis stor".

LINK:Dan om motorvejs-VVM

Udvidelsen af Overdrevsvejen kommer ifølge Vejdirektoratets beregninger til at koste 67,2 millioner kroner - og står i indstillingen som et tilvalg til motorvejsprojektet, hvor selve byggeriet af motorvejen står til at koste præcis 967,3 millioner kroner, altså knap en milliard kroner.

Udvidet tunnel

Også tunnellen under Frederikværksgade anbefaler Vejdirektoratet, at man udvider, når motorvejsforlængelsen bygges. Her skal højden øges, og der skal etableres et ekstra kørespor og en dobbeltrettet cykel- og gangsti, skriver Vejdirektoratet i anbefalingerne. Tunnellen er da også kendt for, at rigtig mange varebiler sættes sig fast under den forholdsvist lave tunnel.

"

Nu er de færdige med redegørelsen og har bundet en sløjfe på motorvejsudvidelsen. Og hvis bare halvdelen af det, folketingspolitikerne har lovet i valgkampen, passer, så kommer den motorvej. De har jo stået i kø for at love, at motorvejen bliver bygget, på tværs af partifarve. Alle anbefaler den, så nu skal det være. Det håber jeg i hvert fald rigtig meget på," siger Dan Riise.

De har jo stået i kø for at love, at motorvejen bliver bygget, på tværs af partifarve. Alle anbefaler den, så nu skal det være

Motorvejen skal udvides fra Lyngevej i syd til Isterødvejen i nord, hvis folketingspolitikerne afsætter en milliard til det. Illustration: Vejdirektoratet

Motorvejen skal udvides fra Lyngevej i syd til Isterødvejen i nord, hvis folketingspolitikerne afsætter en milliard til det. Illustration: Vejdirektoratet

Støjvolde

Borgerne i Freerslev har i høringsperioden peget på, at de også ønsker støjsikring på den vestlige side af motorvejen ind mod Freerslev Hegn, når den nye motorvej bygges. Det vurderer Vejdirektoratet dog, vil give en begrænset effekt - og samtidig være meget dyrt. I stedet foreslår Vejdirektoratet, at beboerne selv kan forlænge den eksisterende støjvold med mulighed for dispensation fra vejbyggelinjen, så den kan etableres tæt på motorvejen.

"De vil give plads til støjvolde, hvis vi vil lave dem på privat grund. Så de er positivt indstillet, og det vil være op til både os i kommunen og folk selv at få sat gang i etablere støjvolde," siger Dan Riise.

Afkørsel ved Peder Oxes Allé

I dag er der store udfordringer i Hillerød Syd-afkørslen fra motorvejsforlængelsen, hvor bilisterne i myldretiden holder i kø for at køre ind i rundkørslen ved Peder Oxes Allé. Derfor indeholder Vejdirektoratets motorvejsprojekt en såkaldt 'shunt' mellem Hillerødmotorvejens og Peder Oxes Alle, så bilisterne kan dreje fra uden at skulle igennem rundkørslen. Den vil koste cirka syv millioner kroner at bygge - syv millioner som Hillerød Kommune faktisk allerede har afsat, fordi kommunen ønsker shunten bygget så hurtigt som muligt.

Derfor skal politikerne efter sommerferien, til august, se nærmere på, om shunten kan bygges tidligere, uden at kommunen skal vente på motorvejsprojektet.

Sagen er også til behandling i Økonomiudvalget på deres møde i dag, onsdag.

Hillerødmotorvejens Forlængelse, som i dag er en motortrafikvej, hvor trafikanter må køre 90 km/t, skal udvides til en firsporet motorvej. Arkivfoto: Mdt

Hillerødmotorvejens Forlængelse, som i dag er en motortrafikvej, hvor trafikanter må køre 90 km/t, skal udvides til en firsporet motorvej. Arkivfoto: Mdt

Publiceret 19 June 2019 10:33