Ombygningen, som skal det muligt for Lokalbanens tog at passere gennem Hillerød Station, rykker nærmere. Foto: Mdt

Ombygningen, som skal det muligt for Lokalbanens tog at passere gennem Hillerød Station, rykker nærmere. Foto: Mdt

Ombygningen af Hillerød Station rykker et skridt nærmere

Analyse af en mulig ombygning af Hillerød Station sættes nu i gang - til glæde for byrådet i Hillerød

Af
Mette Dolmer Thygesen

En ny analyse skal lægge pres på Folketinget for at få bygget Hillerød Station om, så Lokalbanens tog kan køre direkte fra nord gennem stationen og videre ud til den kommende bydel Favrholm og Nyt Hospital Nordsjælland.

Forhåbentlig bliver der så færre, som vil tage bilen derud til glæde for miljøet

Politikerne i Hillerød Byråd blev på deres møde 29. maj orienteret om status for ombygningen, og det vakte glæde blandt politikerne, at der sker noget i sagen:

"Det bliver fantastisk, når det i fremtiden bliver muligt for alle lokalbaner og s-tog at køre ud til vores nye bydel. Forhåbentlig bliver der så færre, som vil tage bilen derud til glæde for miljøet. For der bliver jo tale om et hospital, hvor der årligt vil komme 490.000 patienter til ambulatorierne og 100.00 akutte patienter. Så det er vigtigt, vi får de spor ordentligt på plads," sagde Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget.

Oftere s-tog

Sporombygningen vil både betyde, at Lokalbanens tog kan køre gennem Hillerød Station til og fra Favrholm, men også at s-togene får mulighed for at køre oftere. Fordelene er mange, beskriver forvaltningen i sagsfremstillingen:

"For den kollektive trafik vil det helt overordnet betyde flere passagerer, bedre mulighed for direkte rejser, mulighed for højere frekvens, mindre trængsel på vejnettet omkring Nyt Hospital Nordsjælland, mindre pres på hospitalets p-pladser samt mindre CO2-udledning".

Kæmpet i mange år

Borgmester Kirsten Jensen (S) glædede sig også på mødet over, at der er fremskridt i sagen:

"Det er en sag, vi har kæmpet for i mange år, så det er rigtig godt, vi er kommet til et nyt niveau i sagen. Vi skal have bundet vores offentlige trafik sammen - det har meget stor betydning for både Hillerød og vores nabokommuner," sagde hun.

Det er en sag, vi har kæmpet for i mange år, så det er rigtig godt, vi er kommet til et nyt niveau

Otte millioner til analyse

Forligskredsen bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik afsatte i oktober sidste år fire millioner kroner til finansiering af den såkaldte fase 2-analyse af sporombygningen, og Region Hovedstaden har i sit budget ligeledes afsat fire millioner kroner til analysen. Analysen skal give en opdateret økonomi for projektet, og på den baggrund kan Folketinget så vælge at bevilge midlerne til sporombygningen.

De nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden, Lokaltog og Movia udarbejdede i 2017 en folder om fordelene ved ombygningen af Hillerød Station - herfra stammer denne illustration.

De nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden, Lokaltog og Movia udarbejdede i 2017 en folder om fordelene ved ombygningen af Hillerød Station - herfra stammer denne illustration.

"Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er ved at udarbejde et kommissorium for analysen. Det vil være op til forligskredsen endeligt at beslutte kommissoriets omfang, hvorefter forundersøgelsen kan igangsættes. Det er forventningen, at undersøgelsen igangsættes i 2019," oplyser forvaltningen i sagsfremstillingen.

Analysen forventes at tage cirka et år at lave. Tidligere analyser har peget på, at det vil koste cirka 182 millioner kroner at bygge stationen om.

Hillerød Station er en af landets 10 største stationer. På S-banen og Lokalbanen var der i 2014 tilsammen syv millioner togrejser årligt, hvilket er på niveau med for eksempel Lyngby eller Vesterport.

Publiceret 18 June 2019 06:00