Nu kan der bygges tandklinik på Carlsbergvej

Byrådet vedtog forleden den lokalplan, som gør det muligt at bygge en tandklinik på Carlsbergvej, udvide byskolen og Frederiksborg gymnasium - og anlægge den længe ventede parkeringsplads

Af
Mette Dolmer Thygesen

Nu kan arbejdet med at bygge den 30 millioner kroner dyre tandklinik på Frederiksborg Byskole gå i gang.

Politikerne i byrådet godkendte 29. maj den lokalplan, som muliggør byggeriet af tandplejen og udvidelser på både Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium og HF.

"Det glæder vi os meget til," sagde Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, på byrådsmødet.

Det haster med at komme i gang med den parkeringsplads. Det har skabt kaotiske tilstande i området, at lokalplanen først er færdig nu. Det kan og skal vi gøre bedre i fremtiden

Tandklinikken skal samle alle kommunens tandklinikker, som i dag ligger på fem skoler, på én beliggenhed, og kommunens cirka 12.000 børn og unge bliver altså alle tilknyttet den nye klinik, hvor tandplejens omkring 50 ansatte skal arbejde.

Lokalplanen giver Frederiksborg Gymnasium og HF mulighed for at udvide med en 2-3 etagers cirka 1200 kvadratmeter stor bygning indbygget i skrænten til gymnasiets sportsanlæg og i kanten af gymnasiets parkeringsplads. På Byskolen kan der bygges nye undervisningslokaler, idrætsfaciliteter og lærerfaciliteter.

Ny parkeringsplads

Samtidig sikrer lokalplanen arealer til længe ventede parkeringspladser. Der kommer nye 'kys og kør'-pladser, hvor forældre hurtigt kan sætte deres børn af ved Byskolen om morgenen, og 60 parkeringsbåse til Frederiksborg Byskole. Heraf bliver de 40 p-pladser til personalet, som får p-beviser, og de 20 bliver gæsteparkeringspladser, som er tidsbegrænsede til 1-2 timer med p-skive. Lokalplanen sikrer 88 båse til gymnasiet. De nye p-pladser forventes at være færdige efter sommerferien.

"Det haster med at komme i gang med den parkeringsplads. Det har skabt kaotiske tilstande i området, at lokalplanen først er færdig nu. Det kan og skal vi gøre bedre i fremtiden, for det går ikke, at vi ikke er klar med infrastrukturen, når vi giver byggetilladelser på centrale steder," sagde Dan Riise.

DSB ønsker parkering

Lokalplanforslaget var i høring fra 5. marts til 2. april 2019, hvor kommunen modtog ni høringssvar. De otte kom fra naboer, som var bekymrede for, at byggeriet i det nordøstlige byggefelt ville blive for højt. Den nuværende lokalplan giver mulighed for at bygge i etagers højde, og det fastholdes i den nye lokalplan.

"Vi har besluttet ikke at hæve byggerammen, så hvis der en dag skal bygges, så bliver det ikke højere, end det rummes inden for den plan, der ligger der nu," sagde Dan Riise.

DSB ønsker pendlerparkering

Det sidste høringssvar kommer fra DSB. De ønsker, at den nye parkeringsplads på Frederiksborg Byskole bør kunne anvendes til pendlerparkering.

"Der er allerede mangel på stationsnær bilparkering, og parkeringsanlægget ved Teglgårdssøen er fuldt belagt. Presset på parkeringspladserne forventes at blive endnu større med den planlagte byfortætning mellem Carlsbergvej og stationen. Derfor bør der sikres flere parkeringspladser for togpendlere, som minimum frem til åbningen af Favrholm Station i 2022," skriver DSB i høringssvaret.

Forvaltningen vurderer dog i referatet over for byrådet, at "parkeringspladsen skal være forbeholdt brugere af Frederiksborg Byskole og tandplejefunktionen. Parkeringspladsen anlægges udelukkende for at dække matriklens eget behov".

Parkeringspladsen ved stationen på Carlsbergvej blev, som bekendt, nedlagt i april. Nedlæggelsen blev besluttet i byrådet i januar efter en otte ugers høring, hvor der ingen høringssvar blev sendt ind. Byggefelterne blev solgt i 2017.

Publiceret 18 June 2019 18:00