Arkivfoto: Mdt

Arkivfoto: Mdt

Kommunen overtager børnehave på hospitalet

Daginstitutionen Børnehjørnet på Dyrehavevej overgår fra at være selvejende til at blive kommunal institution

børn Når det nye hospital står klar efter planen til januar 2023, er der ikke - som på det nuværende hospital - indtænkt en daginstitution. Derfor har Børnehjørnet, som hidtil har været et selvejende dagtilbud under Nordsjælland Hospital i Hillerød, ansøgt om at blive en kommunal institution fra januar næste år.

Det godkendte politikerne i byrådet på deres møde 29. maj.

"Der er pt. ingen planer om, at det nye hospital skal indeholde en børnehave, så de har spurgt, om vi ikke vil overtage institutionen, som vi har et godt samarbejde med. Vi har diskuteret det i udvalget og er enige om, at det er en udmærket idé, som vi tager imod," sagde Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet.

I Børnehjørnet, som ligger på Dyrehavevej 29, har hospitalets personale fortrinsret til pladser, og sådan vil det fortsætte frem til 1. januar 2023.

Personalet i Bjørnehjørnet fortsætter deres ansættelsesforhold i kommunen på samme vilkår, som de har i dag.

Kommunen er i dialog med Region Hovedstaden om et eventuelt køb af bygninger.

Hillerød Kommune har et stort behov for børnepasning i Hillerød by, da børnetallet er stigende, og mange nye boliger bygges. Derfor har kommunen allerede afsat omkring 50 millioner kroner til at bygge en ny, stor daginstitution på Roskildevej ved det kommende Frederiksbro-byggeri. Den skal efter planen stå klar i 2021.

Mdt

Publiceret 17 June 2019 14:00