Næsten alle deltagerne fra forløbet ses her med underviseren fra VUC i baggrunden. Pressefoto

Næsten alle deltagerne fra forløbet ses her med underviseren fra VUC i baggrunden. Pressefoto

Sprogundervisning på hospitalet gav mod på mere

Serviceassistenter på Nordsjællands Hospital har lært dansk i arbejdstiden for at kunne starte på serviceassistentuddannelsen

Et hold servicemedarbejdere på Nordsjællands Hospital har knoklet med at lære bedre dansk. Det har givet pote, og de har nu fået grønt lys til at gå i gang med uddannelsen som serviceassistent.

For at blive optaget på uddannelsen som serviceassistent er det et krav fra erhvervsskolen, at danskkundskaberne er tilfredsstillende, og af den årsag har servicemedarbejderne hidtil tøvet med at gå i gang. Men ledelsen i afdelingen besluttede i samarbejde med VUC, at sproget ikke skulle være en hindring. Så VUC stillede lærerkræfter til rådighed, og ledelsen sørgede for arbejdstiden. Siden efteråret har dansklæreren fra VUC taget turen til Nordsjællands Hospital og undervist holdet i dansk, og de er nu erklæret egnet til at starte på uddannelsen denne sommer.

"Jeg er stolt på hele holdets vegne, for de har knoklet for at stå her i dag," udtaler driftschef Jesper Brandt i en pressemeddelelse.

"Spark bag i"

Også servicemedarbejderne, der har deltaget i sprogundervisningen, er glade.

"Det har været et rigtigt godt forløb, som har været med til at give mig et spark bag i i forhold til at komme i gang med uddannelsen," fortæller Albina, som var en af deltagerne til sprogundervisningen.

Serviceassistenter varetager bl.a. opgaver som rengøring, transport af patienter og affaldshåndtering.

Albina er en af de serviceassistenter, som er blevet undervist i dansk. Privatfoto

Albina er en af de serviceassistenter, som er blevet undervist i dansk. Privatfoto

Publiceret 15 June 2019 06:00