Hillerød kommune vil med ny kampagne undgå, at borgerne smider så meget affald i naturen og på gader og stræder. Arkivfoto

Hillerød kommune vil med ny kampagne undgå, at borgerne smider så meget affald i naturen og på gader og stræder. Arkivfoto

Kampagne skal få os til at smide affaldet i skraldespanden - og ikke i naturen

Byrådet vil med ny indsats opdrage folk til at smide mindre affald i naturen og rydde op efter sig selv. Enhedslisten frygter, at frivillige tager job fra ufaglærte

Af
Mette Dolmer Thygesen

Alt for meget skrald bliver smidt i naturen i Hillerød Kommune. Derfor skal en ny kampagne få os alle til at tænke os om en ekstra gang, inden vi efterlader vores grill i parken eller smider ispapiret på gaden.

Kampagnen var forleden til debat i byrådet, hvor alle undtaget Enhedslistens Tue Tortzen stemte for forvaltningens oplæg til indsatsen. Kampagnen, mente han, var en god idé, men et underpunkt på dagsordenen fik ham til at stemme imod, nemlig et forslag om at foreninger kan få penge for at samle affald op på bestemte ruter i kommunen.

"Jeg stemmer imod der, hvor vi begynder at tage arbejde fra ufaglærte, så frivillige udfører det, som ellers har været almindelige job. Grunden til, at affaldet flyder, er, at vi har fyret så mange medarbejdere i kommunen. Vi har skruet for meget ned, så affaldet flyder. Vi skal respektere, at ufaglært arbejde også er en gerning, man skal respektere, og vi skal sørge for, at der også er arbejde til dem, der er bedst med en kost og en skovl, så de kan forsørge sig selv," sagde han på byrådsmødet 29. maj.

Forslaget bliver brugt i andre kommuner under konceptet 'Ren Natur'. Forvaltningen foreslår, at foreningerne får for eksempel 3.000 kroner er indsamlingsrute.

Holdningsændring

Tue Tortzens kolleger i Natur, Miljø og Klimaudvalget bakkede dog op om forslaget:

"Sagen handler ikke om, hvem der skal samle affaldet op, men om at vi ikke skal smide så meget affald. Grunden til, at der flyder meget affald er ikke, at vi har fyret medarbejderne - men at der bliver smidt mere og mere affald. Derfor er det en holdningsændring, der skal til. Vi er nødt til at få folk til at tænke anderledes og lade være med at smide det affald," sagde udvalgsformand Louise Colding Sørensen (S).

Ifølge hende handler det om, at folk selv kommer ud og oplever, hvor meget affald der ligger. Når for eksempel børn er med til at samle affald op og selv ser og mærker affaldet i naturen, får det dem til at tænke anderledes, sagde hun:

"Som mor ved jeg, at når først børnene er med ude at samle affald en småregnfuld martsdag i fire timer, så smider de aldrig affald igen. Det har en stor pædagogisk virkning," sagde Louise Colding Sørensen, som ikke ser det store problem i, at "spejderforeninger får et par kroner for at komme ud og samle affald en gang imellem".

Passe bedre på naturen

Venstres Lars Ole Skovgaard Larsen sagde, at han troede, det var en joke, at Tue Tortzen stemte imod.

"Det er en kampagne for, at vi får en mere ren natur, og vi opdrager os selv og hinanden til at passe bedre på naturen og lægge de dårlige vaner, vi har tillagt os, væk. For vi ser mere og mere affald i naturen. Vi slæber madindpakning, drikkevarer og grill med i skoven, men når vi skal den anden vej - så er det drønhamrende svært at tage emballagen med hjem igen. Så det her skal opdrage os til at samle op efter os selv," sagde han og mente, at det vil give bagslag, hvis kommunen bare ansætter flere medarbejdere til at rydde op:

"Det får den modsatte effekt, for så kan folk tænke, at 'der kommer jo nogen og rydder op efter os'. Vi kan godt oprette nogle nye stillinger til at rydde op, men det koster en masse penge, som vi godt kan bruge andre steder. Nej, det her handler om, at vi skal lære hinanden at passe bedre på naturen og ikke svine".

Dermed sendte flertallet sagen videre. Der er afsat 300.000 kroner i 2019 til indsatsen.

Publiceret 13 June 2019 10:00