Hillerød Kommune får mindre i kassen for byggesager, end det koster kommunen at udføre dem. Arkivfoto

Hillerød Kommune får mindre i kassen for byggesager, end det koster kommunen at udføre dem. Arkivfoto frenk58 - stock.adobe.com

Byggesager koster kommunen dyrt

Hillerød Kommune får over en million kroner mindre i kassen end forventet på at behandle byggesager. Men skal pengene findes ved at forhøje gebyrerne? Det skal diskuteres til efteråret

Af
Mette Dolmer Thygesen

politik Hillerød Kommune opkræver mindre i gebyr for byggesager, end kommunens omkostninger er for at behandle dem.

Det blev politikerne i byrådet orienteret om på deres møde onsdag 29. maj.

"Folketinget besluttede i 2013, at kommunerne skal opkræve gebyr efter hvor meget tid, der bliver brugt, og ikke kvadratmeter, og det har betydet, at vores indtægt på byggesager er mindre end vores udgift. Derfor må vi nedjustere indtægtsbudgettet for 2019 og opjustere udgifterne fra 2020 og frem," sagde formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise fra Venstre til mødet.

1,2 mio. mindre i kassen

Her i 2019 forventer forvaltningen, at kommunen får 1,2 millioner kroner mindre i kassen for byggesager end forventet. Og nogenlunde samme tal, nemlig 1,25 millioner kroner, forventer forvaltningen, at budgettet må opjusteres med i 2020 og årene frem.

Kommunerne kunne fra 2013 bestemme, om byggesagsbehandlingen skulle finansieres gennem opkrævning af gebyrer eller helt eller delvist dækkes via skatteindtægter. Det har betydet, at kommuner som bl.a. Helsingør, Fredensborg og Frederikssund har vedtaget ikke at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling for at gøre det nemmere for erhvervslivet at drive virksomhed og mere attraktivt at bosætte sig i kommunen, skriver forvaltningen i mødereferatet. På landsplan er der 22 kommuner, der har afskaffet byggesagsgebyret, men forvaltningen er vidende om, at et par af kommunerne overvejer at genindføre gebyret, oplyser de.

I Hillerød Kommune vedtog byrådet i 2014 at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling på 715 kroner per time. Timeprisen for de kommuner, der opkræver gebyr, er i gennemsnit 631 kroner. Den dyreste kommune er Hørsholm med en timepris på 937 kroner, oplyser forvaltningen.

Før i tiden opkrævede kommunen gebyrer per kvadratmeter, så hvis sagen for eksempel handlede om en kontorbygning på 10.000 kvadratmeter, kunne byggesagen koste omkring 40.000 kroner at få behandlet. Med timeprisen i dag vil den give cirka 15.000 kroner i kommunekassen, altså en hel del mindre end tidligere.

Ærgelse hos SF

Peter Langer fra SF rejste i salen og ærgrede sig over, at byggesagerne koster kommunen penge:

"Det er irriterende, at vi hvert år er nødt til at smide en million kroner efter byggesager. Vi synes, man burde betale, hvad det koster, når man køber en ydelse af kommunen. Derfor er det godt, at vi har fået en ekstra mulighed ind i budgetforhandlingerne, om vi eventuelt kan bede nogle betale lidt mere. For vi vil jo alle sammen gerne forbedre nogle normeringer og gøre noget mere for de ældre og folkeskolen og have bygget de cykelstier. Man kan overveje at graduere byggesagsgebyrer, så de store virksomheder betaler lidt mere. De lægger ikke mærke til det på samme måde som hr. Hansen, der har en lille byggesag. Novo Nordisk lægger ikke mærke til, at de har en lille byggesag på 900 kroner. Så det mener vi, man skal tage op til forhandlingerne," sagde Peter Langer.

Det fik dog Venstres Klaus Markussen til at melde ind, at det ikke bliver med Venstres gode vilje:

"Ligeså snart priserne stiger, uanset om det er for virksomheder eller familier, så bliver det dyrere at bo her hos os - dyrere at vækste og skabe arbejdspladser hos os. Og det er måske ikke den vej, vi ønsker at gå. Derfor kommer vi til at snakke om det her i forhandlingerne. Hver gang, vi gør det dyrere her i kommunen - så gør vi det også sværere for alle virksomhederne. Så vi i Venstre er bekymrede for, hvor meget den her bue kan strækkes," sagde han.

Effektiviseringer

Også Morten Bille, som var afløser for Mette Thiesen denne aften, udtrykte, at gebyrstigninger heller ikke er Nye Borgerliges kop te. Han mente, at der skal ses på, hvor effektiv forvaltningen er, og om der i højere grad kan tages ny teknologi i brug for at udføre arbejde på rådhuset.

Men her brød borgmester Kirsten Jensen (S) ind med støtte til de kommunale medarbejdere:

"Den her afdeling er et eksempel på, at medarbejderne har meget arbejde at gøre, fordi interessen for at være i Hillerød Kommune er så stor, og de arbejder effektivt og hurtigt. Vi har introduceret ny teknologi, så den er på plads. Vi har taget alle de remedier i brug, som der er, og alligevel er trykket meget højt. Det her handler om, at der er kommet et skifte i, hvordan vi laver indtægtsdækningen, og det har betydet, at vi bruger flere ressourcer, end vi får ind. De penge tager vi af kassen i år, og så må vi forhandle om, hvordan vi finansierer det fra 2020 og frem," sagde hun.

Hvis Hillerød Kommune tog det dyreste gebyr, svarende til Hørsholm Kommunes, vil indtægten stige med cirka en halv million kroner. Ifølge forvaltningens beregninger skal gebyret stige med godt 300 kroner i timen, hvis indtægtsbudgettet skal opfyldes. Indtægterne til byggesagsbehandling må ikke overstige udgifterne, så forvaltningen har beregnet, at timeprisen med med de nuværende lønudgifter samt øvrige udgifter for eksempel it-systemer vil kunne stige til cirka 900 kroner.

Gevaldigt udfordret

Sagsbehandlingstiderne for byggesager er "gevaldig udfordret af mange store byggerier i kommunen i øjeblikket", skriver forvaltningen i referatet. Det er blandt andet Nyt Hospital Nordsjælland, Campus, Frederiksbro, Ullerød Nord, byggeri bag Slotskroen, på Vibekevej og det sidste byggefelt i Ullerød Syd som kræver medarbejdernes tid på rådhuset.

De samme medarbejdere, som foretager byggesagsbehandling, behandler også landzonesager, dispensationer/forespørgsler om lokalplaner, klage- og aktindsigtssager, rettelser i Bygnings- og Boligregistret med mere.

"Disse sager har p.t. en meget lang sagsbehandlingstid som følge af de mange og komplekse byggesager," skriver forvaltningen i referatet.

Hillerød Kommune havde i 2019 budgetteret med en indtægt på 3,462 millioner kroner til byggesager, men der forventes altså at mangle cirka 1,2 millioner koner på den konto. Hvad byggesager fremover skal koste - skal politikerne altså debattere i de kommende budgetforhandlinger til efteråret.

Publiceret 12 June 2019 06:00