Hillerøds elever skal have forbedret deres matematikkundskaber. Byrådet bakkede op om ny handleplan. Arkivfoto

Hillerøds elever skal have forbedret deres matematikkundskaber. Byrådet bakkede op om ny handleplan. Arkivfoto

Nu skal Hillerøds børn blive bedre til matematik

Ny handleplan skal sikre, at karaktererne forbedres i matematik i Hillerøds folkeskoler

Af
Mette Dolmer Thygesen

Karaktererne dalede år for år i matematik for folkeskoleelever i Hillerød Kommune, viste kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017. Dengang fik eleverne ved deres afgangseksamen i gennemsnit 7,1 i matematikkarakter, hvilket var et væsentligt fald i forhold til 2015, hvor snittet lå på 8,2.

Det fik sidste år politikerne til at beslutte, at det måtte der gøres noget ved. Og forleden, onsdag 29. maj, kunne et enigt byråd så godkende en ny handlingsplan, som skal styrke de faglige resultater i matematik blandt kommunens folkeskoleelever.

"Det handler om, at børnene kan få en bedre forståelse for matematikken, og i sidste ende en bedre karakter som udtryk for, at de forstår tingene bedre," sagde formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget Peter Frederiksen (V) på mødet.

28 sider

Hver byrådspolitiker modtog et eksemplar af den 28 sider lange handleplan, som er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe. Gruppen har bestået af tre matematikvejledere fra tre af kommunens skoler, en viceskoleleder, en konsulent fra skoleafdelingen samt en lektor i matematikdidaktik fra Københavns Professionshøjskole. Planen fokuserer både på at øge fagligheden, at reducere betydningen af børnenes sociale baggrunden og at øge trivslen.

Temaerne i handleplanen er 'Den gode matematikundervisning', 'Matematikfagteamet som professionelt læringsfællesskab', 'Elever i matematikvanskeligheder', 'Løbende evaluering og test' og 'Pædagogisk ledelse af matematik'.

Kommunen udgiver hvert år en kvalitetsrapport for skolerne, og her følges den faglige udvikling tæt. Faktisk har elevernes matematikkarakterer forbedret sig lidt siden 2016/2017-skoleåret. For i rapporten for året efter, altså skoleåret 2017/2018, lå gennemsnittet på 7,2, hvilket er en stigning på 0,1. Landsgennemsnittet for matematikkarakterne var til sammenligning 7,0, så her lå Hillerød altså en smule højere.

Skoleåret 2016/2017:

 • Hillerødelevernes karaktergennemsnit: 7,6
 • Landsgennemsnit: 7,1
 • Hillerødelevernes gennemsnitlige karakter i dansk: 7,5
 • Landsgennemsnitligt karakter i dansk: 7,0
 • Hillerødelevernes gennemsnitlige karakter i matematik: 7,1
 • Landsgennemsnitligt karakter i matematik: 6,8

Skoleåret 2017/2018:

 • Hillerødelevernes karaktergennemsnit: 7,3
 • Landsgennemsnit: 7,0
 • Hillerødelevernes gennemsnitlige karakter i dansk: 7,1
 • Landsgennemsnitligt karakter i dansk: 6,7
 • Hillerødelevernes gennemsnitlige karakter i matematik: 7,2
 • Landsgennemsnitligt karakter i matematik: 7,0

Publiceret 11 June 2019 10:15