Den ene vejbane på Carlsbergvej er de næste 2,5 måneder spærret, mens kommunen bygger et nyt lyskryds. Foto: Martin Warming

Den ene vejbane på Carlsbergvej er de næste 2,5 måneder spærret, mens kommunen bygger et nyt lyskryds. Foto: Martin Warming

Få en sms om trafikken på Carlsbergvej

Hillerød Kommune samarbejder med Den Regionale Datahub om at hjælpe trafikanterne uden om den værste trafik på Carlsbergvej

trafik Som mange trafikanter er klar over, er Carlsbergvej en meget trafikeret vej. Skoler, ungdomsuddannelser, station, tandlæge, Campus, vejarbejde og et stort byggeri presser alle trafikken på vejen. Nu er den ene vejbane desuden spærret de næste 2,5 måneder på grund af byggeriet af et nyt lyskryds.

på grund af trafikpresset på vejen er Hillerød Kommune og Den Regionale Datahub gået sammen med firmaet Atkins og TomTom om en ny SMS-tjeneste, der skal lede trafikanter udenom Carlsbergvej på særligt trafikerede tidspunkter.

"Carlsbergvej er rigtig presset, og på nogle tidspunkter af døgnet er det virkelig slemt. Samtidig er der mange børn på vejen, og derfor vil vi gerne have ledt noget af trafikken væk fra vejen. Derfor er vi gået med i det her projekt, hvor du via en SMS-tjeneste får foreslået alternative ruter, når Carlsbergvej er fyldt op," udtaler formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), i en pressemeddelelse.

Pilotprojekt

Projektet er et pilotprojekt, der er udviklet sammen med Den Regionale Datahub, Gate 21. Projektet skal undersøge, om det er muligt at flytte trafikken og ændre folks sædvanlige køretur via en SMS-tjeneste, der kommer med alternativer og på baggrund af data viser den reelle køretid. Håbet er, at mange vælger alternative veje fremfor Carlsbergvej.

"Vejarbejde er nødvendigt, men er ofte til stor gene for trafikanter. Kan denne løsning bidrage til at mindske generne for bilisterne, som skal ned i området omkring Carlsbergvej, er vi kommet et godt stykke vej. Løsningen bygger på en intelligent måde at bruge data på, så vi kan formidle den reelle køretid til bilisterne samt anvise alternative ruter. Gener minimeres, tomgang reduceres, og det vil også være til glæde også for miljøet," udtaler Lise Søderberg, Seniorprojektleder på Den Regionale Datahub, Gate 21.

20 kommuner er med

Den Regionale Datahub handler om at skabe konkrete løsninger på baggrund af data og vise mulige nye samarbejdsflader. Projektet, der er støttet af Region Hovedstaden, drives af partnerorganisationen Gate 21.

20 kommuner deltager og stiller med konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som helt aktuelt skal løses. Virksomheder inviteres til at byde ind med deres ideer, og så udvælger Den Regionale Datahub de bedste forslag. Herefter tester de udvalgte prototyper ude i virkeligheden for at se om og i givet fald, hvordan de løser udfordringerne. Løsningerne evalueres, formidles og præsenteres derefter. På den måde skaber Den Regionale Datahub konkrete erfaringer med brug af kommunernes og andet data til konkrete løsninger, der kan udbredes og implementeres i mange kommuner og dermed bidrage til at løse nogle af de kommunale udfordringer, for eksempel på trafikområdet.

Testperioden starter mandag 3. juni og varer cirka en måned, hvorefter der vil blive evalueret på antallet af tilmeldte, og om det har været muligt at flytte noget af trafikken.

Hvis man gerne vil have en sms om trafikken på Carlsbergvej, kan man melde sig til på

http://hilleroed-dev.cloud.atkins.dk/

Publiceret 28 May 2019 05:00