Etape 2 består af to punkthuse på hver 15 etager og tilsammen 169 lejligheder, to karrébebyggelser med tilsammen 334 lejligheder og et erhvervs- og parkeringshus. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Hvad skal de nye veje i Frederikbro hedde? Det udsatte politikerne i arkitekturudvalget i onsdags at tage stilling til. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Beslutning om vejnavne i Frederiksbro og Favrholm blev udsat

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil have flere oplysninger, før de kan godkende bygherrers forslag til vejnavne i Favrholm og Frederiksbro

De nye veje i bydelene Frederiksbro og Favrholm fik ikke godkendt deres navne i denne måned.

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede nemlig på deres møde i onsdags at udsætte at tage stilling til, hvad vejene skal hedde.

"Inden vi begynder at beslutte alt muligt, vil vi gerne lige gå et spadestik dybere i forhold til, hvad vejnavnene kunne blive. Så forslagene er sendt tilbage til de to bygherrer. Der går jo et stykke tid, før folk flyttet ind på vejene, så mon ikke lige vi kan vente en måned mere med at træffe en beslutning," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Politikerne godkendte, at stiforbindelsen mellem den kommende Favrholm station og Nyt Hospital Nordsjælland får navnet Favrholm Allé - hvis altså stien beplantes som en allé.

Danske navne

Favrholms bygherre ønsker at kalde bydelen for Favrholm City og hovedgaden for 'Loopet'. Men det udsatte politikerne at tage stilling til. De udtrykker dog et ønske om danske vejnavne.

På Frederiksbro har bygherren arbejdet med vejnavne som Blåbærleddet, Brombærvej, Hyldebærvej, Tyttebærvej med videre, men også dette afviste politikerne at tage stilling til nu. De ønsker at vide mere om, hvorfor netop disse navne er valgt.

"Vi er positive over for forslagene, men vi vil godt lige have, at bygherrerne kigger på det historiske, inden vi beslutter noget. I forhold til Frederiksbro er det jo også et royalt navn til bydelen - så måske skulle man blive i den dur, når det gælder vejnavnene,?" siger Dan Riise.

Mdt

Publiceret 14 May 2019 05:00