Lokalplansforslaget, som gør plads til rækkehuse på Milnersvej, skal nu også udvides med små studieboliger. Illustration fra sagsfremstillingen

Lokalplansforslaget, som gør plads til rækkehuse på Milnersvej, skal nu også udvides med små studieboliger. Illustration fra sagsfremstillingen

Boligprojekt: Nye rækkehuse får selskab af studielejligheder på Milnersvej

Ny lokalplansforslag skal ikke bare indeholde 60 nye rækkehuse på Milnersvej - men også fire boliglænger med studielejligheder i tre etager

Af
Mette Dolmer Thygesen

60 nye rækkehuse, som står til at blive bygget på Milnersvej 45, skal have selskab af en række lejligheder på Milnersvej 43.

Lejlighederne skal bygges i fire længer på to til tre etager på halvdelen af grunden på Milnersvej 43A. I alt bliver projektet på cirka 4000 kvadratmeter etageboliger, som skal indrettes som små studievenlige lejligheder.

Sådan beskrives projektet, som blev fremstillet for politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 3. april. Politikerne skulle tage stilling til, om studieboligerne kan blive en del af det lokalplansforslag, som forventes fremstillet til juni, og som altså i første omgang kun omhandlede de 60 nye rækkehuse på Milnersvej 45.

"Lokalplanområdet bliver udvidet en smule, og det sagde vi ok til i udvalget," siger Dan Riise (V), som er formand for udvalget.

Ny vej mellem 43 og 45

Rækkehusprojektet har været i forhøring, hvor borgerne har peget på, at det vil skabe trafikale udfordringer, hvis beboerne i de nye huse skal køre ud på Milnersvej ad Herlufdalsvej, som ligger vest for de kommende rækkehuse. I stedet blev det foreslået, at der bygges en udkørsel mellem Milnersvej 43 og 45.

"Kritikken er gået på, at når vi opruster vejen ud ved tankstationen, så giver det et kæmpe problem med trafikken i området. Så kom der et forslag fra en borger om, at bilisterne i stedet skal køre ud ved de grunde, som ligger længere mod øst, væk fra rundkørslen. Så vi udvider projektet en smule, så halvdelen af nabogrunden Milnersvej 43 er med - samtidig med at projektet får egen udkørsel," siger Dan Riise.

Det kommende lokalplansforslag dækker ikke anden halvdel af Milnersvej 43, hvor PWC og Mastodonterne lejer sig ind.

"Skal ikke forsinkes"

De nærmeste naboer til projektet, beboerne på Amtsmandsvej, skal nu høres om byggeriet, så lokalplanområdet kan udvides. Dermed bliver der ikke afholdt et nyt dialogmøde. Forvaltningen skriver i sagsfremstillingen, at der skal tages hensyn til, at lokalplanen for Milnersvej 45 allerede er godt i gang og ikke skal forsinkes. "De forventer en lokalplan til juni og har allerede gennemgået et langt forløb," skriver forvaltningen.

Publiceret 23 April 2019 19:00