Projektet set i fugleperspektiv fra nordøst. Visualiseringen omfatter tilvalgsløsningen med en udvidelse af klubhuset og overdækket tribune. Den nye bebyggelse bliver ikke nødvendigvis hvid som visualiseringerne viser. Illustration: Aarstiderne Arkitekter

Projektet set i fugleperspektiv fra nordøst. Visualiseringen omfatter tilvalgsløsningen med en udvidelse af klubhuset og overdækket tribune. Den nye bebyggelse bliver ikke nødvendigvis hvid som visualiseringerne viser. Illustration: Aarstiderne Arkitekter

Nyt stadion i Hillerød rykker et skridt nærmere

Nyt projekt tager første skridt til en lokalplan, som muliggør, at Hillerød Stadion udvides med 3000 tilskuerpladser

Af
Mette Dolmer Thygesen

En ny tribune med plads til 3.000 tilskuere. Et udvidet klubhus og en spillertunnel mellem bane og klubhus. Og en ny bane med varme og vandingsanlæg.

Politikerne vil sætte gang i en ny lokalplan, som skal gøre det muligt at udvide Hillerød Stadion på Selskovvej. Ønsket er at opgradere det nuværende stadion, så Hillerød får et moderne hovedstadion, som lever op til DBU’s krav for afvikling af 1. divisionsfodboldkampe - og derudover generelt at fremtidssikre både fodbold- og atletikfaciliteterne.

Spørge borgerne

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte på deres møde 3. april den startredegørelse, kommunen har udarbejdet forud for, at der skal laves et reelt lokalplansforslag, som sendes i høring hos borgerne.

"Nu sender vi det i høring, så vi kan spørge folk i vestbyen om, hvad, de synes, er godt og skidt ved projektet," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

300 siddepladser

DBU har nogle helt faste krav til stadioner, der skal kunne håndtere 1. divisionskampe. Det er blandt andet, at der er mindst 4000 tilskuerpladser, et lysanlæg med en lysstyrke på 1000 lux, varme i banen og vandingsanlæg, mindst 60 toiletter, tilstrækkelige parkeringsforhold og videotårn på vestsiden af stadion.

Der er i projektet en mulighed for udvidelse af klubhuset. Den nye bebyggelse bliver ikke nødvendigvis hvid, som visualiseringen viser. Illustration fra startredegørelsen: Aarstiderne Arkitekter

Der er i projektet en mulighed for udvidelse af klubhuset. Den nye bebyggelse bliver ikke nødvendigvis hvid, som visualiseringen viser. Illustration fra startredegørelsen: Aarstiderne Arkitekter

Derfor er et hovedelement i den kommende lokalplan etableringen af tribunen, som skal placeres på østsiden af fodboldbanen, så publikum får glæde af eftermiddagssolen. Tribunen har plads til 3.000 tilskuere, hvoraf de 300 er siddepladser. Den skal ifølge startredegørelsen opføres med en dybde på cirka 12 meter, en længde på ca. 100 meter og en højde på ca. syv meter, eksklusiv overdækning. Hvis tribunen opføres overdækket, må den opføres med en højde på maksimalt 10,5 meter.

Under tribunen indrettes der toiletter, omklædningsfaciliteter og lignende.

Bedre parkering

Parkeringsmulighederne skal forbedres, hvis det nye stadion skal rumme så mange tilskuere. Til topkampe, som ifølge startredegørelsen vil finde sted omkring en gang om året, kan der komme op til 4000 tilskuere, så der skal være 1.000 parkeringspladser til rådighed, vurderes det i startredegørelsen. Der er blandt andet forslag om at omdanne den eksisterende kastebane til parkeringsplads, eller inddrage et græsareal ved Skovhegnet midlertidigt.

"Det er afgørende for projektets realisering, at der sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser, så de omkringliggende boligveje så vidt muligt friholdes for uønsket parkering," skriver forvaltningen i sagsfremstilling og vurderer, at parkeringsforholdene og de trafikale konsekvenser af stadionudvidelsen skal afklares i en trafikanalyse.

I det kommende lokalplansforslag skal man også både se på nabogener af støj og lys, og om udvidelsen kan påvirke naturen i området.

I Økonomiudvalget bakkede de på deres møde onsdag op om beslutningen, som nu sendes videre i byrådet.

Dialog- og borgermøder

Inden lokalplansforslaget bliver udarbejdet, bliver der holdt et dialogmøde, som er åbent for alle, om projektet. Forslaget skal derefter vedtages i byrådet og sendes i høring i cirka otte uger, hvor der også holdes et borgermøde. Først derefter kan lokalplanen eventuelt vedtages endeligt.

Og hvis udvidelsen skal blive til virkelighed - så skal kommunen altså også finde pengene til byggeprojektet først.

Illustrationsplan af området omkring det nye stadion.

Illustrationsplan af området omkring det nye stadion.

Publiceret 17 April 2019 06:00