Hillerød er en af de få kommuner, hvor idrætsforeningerne har oplevet et fald i antallet af medlemmer. Modelfoto

Hillerød er en af de få kommuner, hvor idrætsforeningerne har oplevet et fald i antallet af medlemmer. Modelfoto Rawpixel.com - stock.adobe.com

Idrætsforeninger mister medlemmer: Unge dropper sport

Idrætsforeningerne i Hillerød mister medlemmer, og det skyldes primært, at det er svært at holde på de unge medlemmer, mener udvalgsformand

Af
Martin Warming

Andelen af Hillerød-borgere, der er medlem af en idrætsforening, er faldet en lille smule.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Hillerød Kommune. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 15 medlemmer tilbage, så der nu er 16.746 medlemmer fordelt på kommunens 85 foreninger.

Det er - kan man mene - ikke umiddelbart et alarmerende fald, men set i lyset af, at der sidste år flyttede omkring 350 nye borgere til byen, så er er det lidt underligt, at tallet falder.

Hillerød er samtidig en af de få kommuner i landet, hvor der har været et fald i antallet af borgere, der er medlem af en idrætsforening. I Allerød steg andelen af borgere, der er medlem af idrætsforening, med næsten 1.000 sidste år.

"Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor tallet er faldet lidt i Hillerød, men vi ved, at vi har en udfordring på ungdomsrådet. Vi mister simpelthen for mange aktive i skiftet fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Der er nogle, der vælger at stoppe, og så opstår der lidt en lemmingeeffekt, hvor der er nogle andre, der bliver trukket med. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt," siger Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Idræt og Sundhedsudvalget i Hillerød Kommune.

"Det handler blandt andet om, at vi skal have en bedre dialog med foreningerne, om hvordan man fastholder særligt unge medlemmer i foreningerne, og så vil vi også rigtig gerne i dialog med forældrene. Derudover vil vi også meget gerne have et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne, så vi sammen kan forsøge at få de unge til fortsat at være aktive," siger hun.

Visionskommune

Hillerød er én af de 20 visionskommuner, der har skrevet under på en aftale med DGI og DIF. Projektet hedder 'Bevæg Dig For Livet' og har til formål at få endnu flere til at dyrke idræt. Med samarbejdet forpligter Hillerød sig til at gøre en særlig indsats for bevægelsen, så flere bliver aktive. Aftalen er indgået her i 2019 og træder formelt i kraft ved underskrift den 3. juni.

"Vi har allerede planlagt at sætte en masse skibe i søen. Vi vil blandt andet sætte fokus på handicapidræt, foreningsarbejde, frivillige, skolepartnerskaber og ikke mindst kigge på, hvordan vi udnytte vores mange faciliteter. Så der er allerede en masse initiativer i gang, men det er ikke noget, vi kan se frugten af endnu," siger Hanne Kirkegaard.

Hanne Kirkegaard vil blandt andet godt have et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne, så man sammen kan prøve at holde på de unge. Arkivfoto

Hanne Kirkegaard vil blandt andet godt have et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne, så man sammen kan prøve at holde på de unge. Arkivfoto

Hun mener ikke, at faldet skyldes for få eller for dårlige idrætsfaciliteter i Hillerød.

"Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg kunne da også godt ønske mig endnu bedre idrætsfaciliteter, men jeg tror ikke, at det er derfor, man melder sig ud af en forening. Jeg synes heller ikke, at det står så skidt til med vores idrætsfaciliteter, og vi har både et nyt spændende foreningshus i Skævinge og en ny og flot Arena i Hillerød på vej," siger Hanne Kirkegaard.

"Vi vil gerne gøre Hillerød Kommunes borgere mere mentalt og fysisk sunde, og derfor vil vi jo også rigtig gerne have endnu flere til at dyrke en eller anden form for motion. Men det handler også om andet end bare motion. Det handler også om socialt samvær og fællesskaber, og i erkendelse af at det også betyder rigtig meget, er det også et af vores fokusområder, og jeg glæder mig til at se tydelig fremgang i medlemstallene til næste år," slutter Hanne Kirkegaard.

Publiceret 16 April 2019 19:00