Denne illustration er tilknyttet sagen og viser Lidls mulige beliggenhed foran seminariet. På illustrationen ligger der også flere boliger rundt om seminariet, boliger som ikke ligger der i dag.

Denne illustration er tilknyttet sagen og viser Lidls mulige beliggenhed foran seminariet. På illustrationen ligger der også flere boliger rundt om seminariet, boliger som ikke ligger der i dag.

Lokalråd i Ullerød siger nej tak til Lidl-planer: "En frygtelig kasse" i et forvejen kaotisk kryds

"Borgerinvolvering er varm luft," lyder det fra Ullerødgruppen, som føler sig overhørt i høringsprocessen om ny Lidl. De håber, at seminariegrunden i stedet kan udvikles til skole- og kulturområde

Af
Mette Dolmer Thygesen

byggeri Det er bestemt ikke med Ullerødgruppens gode vilje, at Lidl rykker ind på den gamle seminariegrund på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej. Det fortæller formand for Ullerødgruppen, som er Ullerødbyens lokalråd, Torben Ebbesen til Hillerød Posten:

Netto er blevet hørt, men vi er ikke. Det, synes vi, er en hån mod den borgerhøring, som politikerne har talt så meget om

"Vi støtter op om det, hvis Lidl flytter ind på grunden vest for Netto - grunden som netop er udlagt til det formål. Men vi er meget bekymrede over de trafikale forhold, hvis Lidl flytter ind på seminariegrunden. Og så er der selv bygningen. Vi kunne have noget pænt liggende der, så vi udvikler kommunen. I stedet skal vi have en frygtelig kasse som Lidl liggende tæt på krydset, så det bliver mere kaotisk, end det er i forvejen".

Ønsker kulturhus og skole

Ullerødgruppen har haft flere møder med kommunen og har igennem et par år udtrykt et ønske om at udvikle seminariegrunden. De ønsker at etablere et kulturhus i bygningen, gerne med støtte fra fonde som Real Dania. Der er desuden behov for at udvide skolekapaciteten i området, da både Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, er helt fyldt op. Der kommer mange nye børn til området, når nye boliger bliver bygget - også for eksempel Frederiksbro i nærheden, og udbygningen i Ullerød Nord er i fuld gang, hvor der er projekteret med over 500 nye boliger over de nærmeste år.

Så gruppen, som repræsenterer både grundejerforeningerne i området, Grundtvigs højskole, Ullerød Kirke, områdets foreningen med mange flere, er kede af, at de ikke er blevet hørt om sagen, inden startredegørelsen er blevet udarbejdet, siger Torben Ebbesen:

Området går fra Nonnebuen og ud til Tulstrupvej. Foto fra startredegørelsen

Området går fra Nonnebuen og ud til Tulstrupvej. Foto fra startredegørelsen

"Netto er blevet hørt, men vi er ikke. Det, synes vi, er en hån mod den borgerhøring, som politikerne har talt så meget om. Jeg har som formand siddet til flere forskellige møder de sidste 2-3 år, hvor vi har snakket borgerhøring, men jeg undrer mig over, hvad den borgerinvolvering medfører, hvis vi ikke høres i sager som denne. Vi repræsenterer så mange her i Ullerød, så hvorfor er vi ikke blevet hørt i sagen? Det er fint, de kommer med en høring nu, men vi synes, det er alt for sent. Det er lige præcis i sådanne sager, at vi synes, vi skal høres. Så det er vi meget skuffede over, at vi ikke er blevet. Det er som om, borgerinvolveringen er varm luft, når det kommer til stykket," siger Torben Ebbesen.

Intet referat af møde

Ullerødgruppen havde et møde i september sidste år med forvaltningen, hvor gruppen blev lovet et referat. Men adskillige måneder efter havde de stadig ikke modtaget et referat, og gruppen måtte selv rykke for det. Da referatet så endelig kom for nylig, var det ifølge Torben Ebbesen mangelfuldt og måtte rettes to-tre gange:

Det er som om, borgerinvolveringen er varm luft, når det kommer til stykket

"Vi mødte op til et officielt møde med forvaltningen, hvor vi udtrykte vores ønske for hjørnegrunden og seminariet, som ifølge en klausul skal bruges til undervisningsformål. Men der går et halvt år, før vi modtager et referat, som vi stadig ikke er tilfredse med. Det er vi skuffede over".

Politikerne i byplansudvalget skal onsdag tage stilling til, om kommunen skal gå videre med at sende en startredegørelse for den nye Lidl øst for Netto i Ullerød i høring.

Publiceret 02 April 2019 06:00