Netto ville også gerne have bygget deres butik i Ullerød på den grund, hvor Lidl nu vil bygge- og de er utilfredse med, hvis Lidl får lov at gøre det, skriver Salling Group i en indsigelse til Hillerød Kommune. Arkivfoto

Netto ville også gerne have bygget deres butik i Ullerød på den grund, hvor Lidl nu vil bygge- og de er utilfredse med, hvis Lidl får lov at gøre det, skriver Salling Group i en indsigelse til Hillerød Kommune. Arkivfoto

Netto protesterer: Vi blev afvist, da vi ønskede at bygge på Lidl-grund

Salling Group skriver i deres indsigelse mod en eventuelt kommende Lidl-butik i Ullerød, at de også ønskede deres Netto-butik placeret der - men blev afvist. De kalder det "konkurrenceforvridende", hvis Lidl får lov at bygge på grunden

Af
Mette Dolmer Thygesen

Salling Group Ejendomme A/S, som ejer Netto, er bestemt ikke tilfredse med, at der nu er kommet et forslag ud om at gøre plads til at bygge en Lidl-butik ved siden af deres nuværende Netto-butik på Frederiksværksgade.

Salling Group er blevet hørt i sagen om den mulige kommende Lidl-butik, som Lidl ønsker at opføre på grunden, hvor det tidligere pædagogseminarium ligger - og hvor Hillerød Privatskole tidligere holdt til - og de gør indsigelse. Ifølge Salling Group har Netto nemlig selv ansøgt om at bygge supermarked på netop den grund i krydset ved Frederiksværksgade og Tulstrupvej frem for der, hvor Netto i dag ligger - vest for grunden. Men det ønske blev ifølge Salling Group afvist.

"Tilbage i 2014 da Salling Group A/S (tidligere Dansk Supermarked A/S) planlagde at opføre en Netto-forretning i Ullerød Bydelscenter, blev Hans Brigsted ved Hillerød Kommune forespurgt, hvorvidt det var muligt at få tilladelse til at opføre Netto-forretningen på hjørnet af Frederiksværksgade og Thulstrupvej – altså på præcis samme placering som Lidl nu foreslår, hvilket Hillerød Kommune på det kraftigste modsatte sig. På daværende tidspunkt blev det tydeligt tilkendegivet fra Hillerød Kommunes side, at det var helt udelukket at opføre en dagligvarebutik på den pågældende placering. Vi finder det derfor allerede af den grund kritisabelt at man nu synes indstillet på at ændre afgrænsningen af Ullerød Bydelscenter," skriver Salling Group i deres indsigelse, som er vedlagt sagsfremstillingen i dagsordenen til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 3. april.

"Konkurrenceforvridende"

Den attraktive beliggenhed er netop også årsagen til, at Salling Group oprindeligt søgte om at få lov til at opføre en dagligvareforretning på den pågældende lokation, skriver de i indsigelsen:

"Det vil således være særdeles konkurrenceforvridende og være i strid med lighedsgrundsætningen, hvis Hillerød Kommune, blot ganske kort tid efter Salling Group A/S (tidligere Dansk Supermarked A/S) har søgt om tilladelse til at opføre en dagligvareforretning på selvsamme lokation, giver tilladelse til Lidl og Skanska. Det er i øvrigt betænkeligt at give tilladelse til at ændre anvendelsen for delområderne, blot et år efter kommuneplanen er trådt i kraft," står der i indsigelsen og mener, at Lidl får "en væsentlig bedre placering af deres dagligvareforretning end den eksisterende Netto-forretning, da der er flere indgangsveje – og dermed mere synlighed".

Salling Group ønsker at få sagens materiale i forbindelse med deres anmodning om at placere Netto på hjørnet af Tulstrupvej/Frederiksværklsgade i stedet, men det ser ikk eud til, at Hillerød Kommune har noget materiale om det liggende. Forvaltningen noterer nemlig i sagsfremstillingen, at der "ikke er truffet nogen afgørelse på baggrund af Nettos henvendelse, og forvaltningen vurderer, at der har været tale om en mundtlig henvendelse, hvor kommunens svar har været, at det ville stride mod kommuneplan og lokalplan".

Publiceret 29 March 2019 10:30