Lidl ønsker at opføre endnu en butik i Hillerød - nemlig på Frederikværkgade i Ullerød. Arkivfoto

Lidl ønsker at opføre endnu en butik i Hillerød - nemlig på Frederikværkgade i Ullerød. Arkivfoto

Lidl vil bygge butik i Ullerød ved det tidligere seminarium

Lidl vil bygge en dagligevarebutik øst for Netto på Frederiksværksgade i Ullerød. Samtidig ønsker Skanska at bygge 52 nye boliger på grunden vest for Netto

Af
Mette Dolmer Thygesen

Lidl ønsker at opføre en dagligvareforretning øst for Netto i Ullerød på grunden, hvor det tidligere pædagogseminarium ligger - og Skanska vil opføre boliger.

Det står der i dagsordenen til det kommende møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 3. april.

Skanska og Lidl har henvendt sig til Hillerød Kommune med et ønske om at opføre 52 etageboliger vest for den eksisterende Nettobutik og en Lidl-dagligvarebutik på 1500 kvadratmeter i Frederiksværksgade/Tulstrupvej-krydset. Det har kommunen nu udarbejdet en såkaldt 'startredegørelse' for, så planerne kan komme i en tidlig høring, inden der eventuelt laves et decideret lokalplansforslag for projektet.

Ifølge redegørelsen skal boligprojektet udarbejdes i 4 og 5 etager mod syd og 3 etager i nord.

Købsaftaler

Skanska ejer den ubebyggede grund i det nuværende såkaldte 'bydelscenter', hvor Netto ligger, og Lidl har en købsaftale med den hidtidige ejer af seminariegrunden, øst for Netto. Ejeren er Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC), og købsaftalen er afhængig af, at der udarbejdes en ny lokalplan, står der i sagsfremstillingen.

Hvis der skal etableres en dagligvareforretning ved krydset Tulstrupvej/Frederiksværksgade vil det være nødvendigt at udvide Ullerødbyens Bydelscenter. Det kan ske ved at vedtage et kommuneplantillæg, oplyser forvaltningen. Området er kommuneplanen i dag udlagt til butikker, etageboliger, liberalt erhverv samt restauranter og caféer. Da kommuneplanen stiller krav om, at der skal være butikker, caféer og lignende i stueetagen, vil det være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som udlægger området til boliger.

Stået stille

Netto i Ullerød blev bygget i 2014, men siden har planerne om flere dagligvarebutikker på grunden ligget stille. Ullerødbyens bydelscenter blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 med henblik på at skabe et sammenhængende center i Ullerødbyen med lokale handelsmuligheder og samtidig give de planmæssige rammer for en bykerne med en tæthed af boliger centralt i bydelen, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Men ingen har altså ønsket at bygge på grunden - og nu vil Lidl altså bygge øst for Netto, ud mod krydset Frederiksværksgade/Tulstrupvej.

Lidl har længe ønsket at bygge supermarkedet på seminarie-grunden, men det er tidligere blevet afvist af byrådet, som ønsker at fastholde den nuværende afgrænsning af bydelscentret.

"Argumentet for ikke at ændre afgrænsningen var, at områdeafgrænsning ikke i sig selv ville styrke centerdannelsen, da det foreslåede projekt ikke lå i direkte tilknytning til den eksisterende Netto, og at man ved at fastholde den eksisterende områdeafgrænsning ville gøre det muligt at opnå synergi mellem den eksisterende butik og nye butikker, hvor man kan gå fra den ene butik til den anden uden at skulle ud på Frederiksværksgade," står der i sagsfremstillingen.

Samtidig har forvaltningen vurderet, at det ville skabe trafikale problemer at etablere nye adgangsveje ind til den kommende Lidl fra Tulstrupvej, hvor der i forvejen er problemer i myldretiden.

Nu præsenterer Skanska og Lidl så et projekt, hvor der etableres boliger vest for Netto og i den nordlige del af seminariegrunden. Aarstiderne Arkitekter har udarbejdet to forslag til boliglænger i enten fem eller i fire og fem etager. Desuden foreslår de, at vejadgangen bliver fra Frederiksværksgade - og har en stiforbindelse mellem den ny Lidl butik og Netto, "så der sikres en direkte forbindelse mellem butikkerne, hvor det ikke er nødvendigt at skulle ud på Frederiksværksgade," står der i sagsfremstillingen.

Forvaltningen anbefaler at gå videre med at udarbejde kommuneplantillægget og forslag til en lokalplan, men det skal så være op til politikerne at vurdere på deres møde på onsdag.

Hillerød Posten følger sagen

Publiceret 29 March 2019 09:45