Frivilligcentrets bestyrelse. Pressefoto

Frivilligcentrets bestyrelse. Pressefoto

70 til generalforsamling i frivilligcentret

Fællesskabet var i fokus på Frivilligcenter Hillerøds årsmøde og generalforsamling 21. marts. Med 70 deltagere - og i alt 35 stemmeberettigede medlemsforeninger og -grupper repræsenteret – var Kedelhuset godt fyldt op. Ved samme lejlighed blev frivilligcentrets årsskrift 2018 præsenteret og uddelt til de fremmødte.

På valg til bestyrelsen var formand Peter Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening Hillerød og Jørgen Nielsen fra HSI, der begge stillede op til genvalg og blev valgt med klapsalver. For andet år i træk valgte bestyrelsen at udpege Charlotte Holmer Kaufmanas, der er vicedirektør i Karisefonden, til bestyrelsen. Pia Charlotte Olsen blev som repræsentant for Salto valgt til suppleant.

Bestyrelsen består desuden af Hanne Hou fra Mødrehjælpens Lokalforening i Hillerød, Lars Elbrandt fra Røde Kors Hillerød og Leyla Lavrsen fra Hillerød Kvindekrisecenter.

Billeder fra arrangementet, frivilligcentrets årsskrift 2018 samt referat af generalforsamlingen kan ses på www.frivilligcenter-hillerod.dk.

Publiceret 26 March 2019 16:00