Et af de lyskryds, der allerede er opmærksomhed på, er krydset ved Marie Mørks Skole. Nu skal alle lyskryds undersøges, oplyser kommunen. Arkivfoto

Et af de lyskryds, der allerede er opmærksomhed på, er krydset ved Marie Mørks Skole. Nu skal alle lyskryds undersøges, oplyser kommunen. Arkivfoto

35 lyskryds skal gennemgås

Lyskryds i hele Hillerød kommune skal kortlægges for at forbedre trafiksikkerheden

trafik Hillerød Kommune har besluttet at lave en gennemgang af kommunens 35 lyskryds for at optimere trafikafvikling og fremkommelighed og forbedre trafiksikkerheden, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Lyskryds har en stor betydning for fremkommeligheden, ikke blot i det enkelte kryds, men også på vejene imellem krydsene, skriver kommunen.

Jeg er glad for, at vi nu får kortlagt de udfordringer, der er med trafikafvikling i vores lyskryds

Gennemgangen, som også kaldes en Signalscreening, kan erfaringsmæssigt både føre til bedre sikkerhed og hurtigere rejsetid, ofte med en relativ lille indsats, fordi trafikken fordeler sig anderledes i dag, end da signalerne blev anlagt. Der ligger derfor også et stort potentiale i at optimere de enkelte signalanlæg, der i mange tilfælde fungerer på samme måde, som da de blev idriftsat for 20-30 år siden, selvom trafikken i dag er helt anderledes. Så frem for at bygge sig ud af de trafikale udfordringer, kan man i nogle tilfælde ’dreje på knapperne’ i signalanlægget og opnå et lige så godt resultat for en mindre indsats, skriver kommunen.

Nye forhold der skal rettes

Screeningen vil desuden fange andre forhold, der bør afklares/rettes: Det kan være forhold, der strider mod vejreglerne, tilgængelighedsforhold, nedslidt afmærkning og lignende, står der i meddelelsen.

"Jeg er glad for, at vi nu får kortlagt de udfordringer, der er med trafikafvikling i vores lyskryds, og jeg er sikker på, at resultatet vil være med til at give os et bedre grundlag for forbedring af fremkommeligheden og mobiliteten i Hillerød Kommune. Vi kender allerede nogle af de mest udsatte steder, men det bliver rigtig godt at få kortlagt alle kryds," udtaler formanden for for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), i pressemeddelelsen.

Over de næste uger vil medarbejdere fra Hillerød Kommunes rådgivere derfor gennemføre besigtigelser i alle kryds i morgen og eftermiddagsmyldretiden, og i nogle tilfælde også midt på dagen. Besigtigelserne gennemføres her i foråret for at sikre, at der er et normalt miks af trafikanter, idet screeningen ser på fremkommelighed for både busser, biler, cyklister og fodgængere.

Publiceret 24 March 2019 11:00