Forholdene på Hillerød Stadion skal forbedres. Arkivfoto: Jan Stephan

Forholdene på Hillerød Stadion skal forbedres. Arkivfoto: Jan Stephan

Byrådet lægger plan for idrætsinvesteringer

Nu skal byrådet diskutere de mange ønsker fra idrætten til nye anlæg

Af
Mette Dolmer Thygesen

idræt Ønskerne er mange til de kommende års budgetforhandlinger, når det handler om investeringer i fodboldbaner, skatepark, omklædningsrum, svømmehallen og springhal til gymnastikken.

Derfor skal politikerne i byrådet mødes til et inspirationsmøde 13. marts, hvor de skal arbejde videre med, hvordan de mange ønsker skal prioriteres, og hvordan planen for investeringerne skal bruges fremover.

"Idræt og Sundhedsudvalget har fået den opgave at skabe et overblik over, hvad vi har liggende i opgaveporteføljen, og hvilke opgaver der kommer i fremtiden. Det er en plan, som skal ses som en meget langt træk og ikke noget, der nødvendigvis blot skal ligge i den budgetperiode, vi kommer til nu," siger udvalgsformand for Hanne Kirkegaard (V).

Få opbakning

I budgetaftalen for 2019-2020 blev forligspartierne enige om, at forvaltningen skal forsøge at finde medfinansiering - for eksempel fra fonde - til projekter som Torvet, Multiparken med skateområde ved Frederiksborgcentret, Det aktive Gadekær i Hillerød Øst, en kunstgræsbane i Skævinge og fornyelsen af Hillerød Stadion. En ny idrætspolitik skal tydeliggøre, hvilke idrætsinvesteringer der skal øverst på prioriteringslisten, for både bredde- og specialidræt og de forskellige bydele og lokalsamfund skal tilgodeses.

Blandt andre Hillerød Bueskyttelaug har endnu for de nærmeste år brug for en ny skydehal og nye udendørs skydebaner. Arkivfoto

Blandt andre Hillerød Bueskyttelaug har endnu for de nærmeste år brug for en ny skydehal og nye udendørs skydebaner. Arkivfoto

"Vi har i udvalget brugt rigtig meget tid og energi på planen og gjort os meget umage. Så nu skal vi fremlægge planen for det øvrige byråd for at få deres opbakning til den, så listen kan give overblik og klarhed om idrætsprojekterne for hele byrådet. Vi skal blandt andet også snakke om, hvorvidt planen skal indeholde en prioriteret rækkefølge, eller om projekterne, vi har på planen, skal være sidestillet," siger hun.

Multipark og kunstgræs

Blandt ønskerne på investeringsplanen er altså:

- Projektet 'Det aktive Gadekær' i Østbyen med en kunstgræsbane og andre lærings- og bevægelsesfaciliteter for børn og voksne til en værdi på omkring 10,5 millioner kroner.

- En multipark med skate- og gadeidrætsfaciliteter til en værdi på omkring 12 millioner kroner.

- En kunstgræsbane og multibare i Skævinge til en værdi af omkring 6,5 millioner kroner.

- En udbygning af Hillerød Stadion. Værdien er endnu ikke kendt.

- En udvidelse på ca. 2500 m² og en delvis renovering af eksisterende arealer på ca. 800 m² i svømmehallen på Milnersvej. Værdien er endnu ikke kendt.

Derudover er der ønsker fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Her peges på:

- Etableringen af et springfaciliteter til HGI Gymnastik og Trampolin i en ny idrætshal ved Frederiksborg Byskole.

- Etablering af skydehal og udendørs bueskydningsbaner til Hillerød Bueskyttelaug.

- Udbygning af Firmaidræt Hillerød på Milnersvej med 200 m2 til fitness- og indoor cyclinglokaler og og et omklædningsrum.

- Nyt frostfrit skur til FIF Fodbold Hillerød og renovering af nuværende toiletter og omklædningsrum.

Publiceret 13 March 2019 06:00