Det er et spareforslag, når man beder borgerne selv trække deres affaldsspande frem til skel, skriver Tue Tortzen. Arkivfoto

Arkivfoto

Regningen stiger: Nu skal vi sortere vores affald i endnu en beholder

Det bliver væsentligt dyrere at få hentet sit affald på hjemadressen i Hillerød Kommune næste år

Af
Mette Dolmer Thygesen

Senere på året får borgerne her i Hillerød Kommune endnu en affaldsbeholder at sortere i - nu skal vi nemlig til at skille vores metal- og plastaffald fra i en ny beholder med to kamre.

Det besluttede et stort politisk flertal på byrådsmødet i onsdags, hvor kun Nye Borgerliges Mette Thiesen stemte imod med den begrundelse, at hun ikke ser nogen grund til at indføre endnu en affaldsbeholder.

Al forskning viser, at jo tættere på hjemmet vi sorterer, jo mere effektivt er det

"Vi skal sortere i metal og plast ude ved matriklerne. Det er, fordi vi skal nå målet om at sortere 50 procent af vores husholdningsaffald senest i 2022, og al forskning viser, at jo tættere på hjemmet vi sorterer, jo mere effektivt er det," sagde formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget Louise Colding Sørensen (S), som kaldte punktet "årets vigtigste sag" med henvisning til, at kommunen har modtog næsten 100 høringssvar i sagen. Særligt beslutningen om at at anskaffe ordningen med at få afhentet sit haveaffald på hjemadressen har vakt kritik - og haveaffaldsordningen får altså også lov at fortsætte, som den er, her i 2019.

Også SF's Peter Langer bakkede op om, at vi nu skal sortere vores affald mere, allerede på hjemadressen:

"Vi tror godt, folk vil betale lidt mere for at få sorteret mere," sagde han på byrådsmødet.

Vi vil gerne allerede nu advare om en mærkbar takststigning på affald i 2020

Spareforslag afvist efter høring

Hillerød Forsyning havde allerede inden den politiske behandling påpeget, at det ville koste omkring 150 kroner mere om året for hver husstand at få afhentet endnu en sorteret affaldsfraktion - altså en spand med metal- og plastaffald. Derfor var der også en del forslag til, hvordan de penge kunne spares - så borgerne ikke kommer til at betale væsentligt meget mere i affaldsgebyrer.

Hillerød Byråd var enige om at fortsætte haveaffalds- og flisordningen. Samtidig indføres sortering af metal- og plastaffald, så det bliver dyrere for borgerne at få hentet deres affald. Arkivfoto: Mdt

Hillerød Byråd var enige om at fortsætte haveaffalds- og flisordningen. Samtidig indføres sortering af metal- og plastaffald, så det bliver dyrere for borgerne at få hentet deres affald. Arkivfoto: Mdt

For eksempel gik et forslag altså på at fjerne ordningen med at få afhentet haveaffald. Det afviste et enigt byråd på grund af de mange høringssvar og læserbreve fra borgere, som var kede af at miste ordningen. Det koster forsyningen 600.000 kroner årligt at fortsætte ordningen - og ifølge sagsfremstillingen vil det koste borgerne 35 kroner årligt at fortsætte haveaffaldsordningen.

Et andet forslag gik på at nedlægge flisordningen, hvor grenaffald bliver afhentet på borgernes hjemadresse til flishugning. Dette afviste politikerne også med henvisning til, at ordningen hænger sammen med haveaffaldsordningen. Her har forsyningen ifølge sagsfremstillingen oplyst, at hvis flisordningen ikke nedlægges, vil flisning i 2019 koste ca. 25 kroner per husstand.

Et tredje spareforslag gik på, at borgerne fremover skulle køre deres affaldspande frem til skel, inden skraldebilerne kom og tømte dem. Men det lød der også så mange protester mod i borgernes høringssvar, at spareforslaget blev afvist af byrådet. Nogle skrev, at det var svært for ældre og gangbesværede at få kørt beholderne frem og tilbage. Andre mente, at beholdere på vejen signalerer over for eventuelle indbrudstyve, at beboerne ikke er hjemme. Forslaget ville have betydet en besparelse på taksten på cirka 150 kroner per husstand - eller i alt cirka 1,7 millioner kroner på forsyningens budget.

Mærkbar takststigning

Alt i alt kommer borgerne nu til at se frem til en større regning for at få afhentet deres affald - faktisk en stigning på 20 procent, har Hillerød Forsyning oplyst i sagsfremstillingen.

"Så vi vil gerne allerede nu advare om en mærkbar takststigning på affald i 2020. Det er ikke et ønskescenarium, men vi har tolket borgernes svar således, at man er villig til at betale mere i affaldsafgift for at sikre, at det stadig er nemt at sortere og komme af med sit affald. Det er et vigtigt budskab, som vi har taget til os," sagde Louise Colding Sørensen.

Taksten på affaldsafhentning er indtil videre den samme her i 2019, som den var i 2018, fordi politikerne i byrådet allerede i december sidste år skulle godkende taksterne - og høringen altså ikke var afsluttet. Derfor bliver overgangen mellem taksterne i 2019 og 2020 ekstra store - og kan blive på omkring 380 kroner per gennemsnitshusstand.

Måske stigning i år

Klaus Markussen (V), som også er formand for Hillerød Forsynings bestyrelse, sagde dog på byrådsmødet, at han ville arbejde på at få en sag på dagsordenen, så 2019-taksterne forhøjes og tilpasses prisstigningerne allerede i år, så overgangen fra 2019 til 2020-taksterne ikke kommer til at blive så voldsom for borgerne.

De nye metal- og plastbeholdere forventes at blive kørt ud til borgerne fra slutningen af august, hvorefter ordningen kan gå i gang til oktober.

Publiceret 05 March 2019 05:00