10.klasseskolen i Hillerød indleder til næste år et samarbejde med gymnasierne og HF i Hillerød, som skal hjælpe med at afklare de unges valg af ungdomsuddannelser. Her er det eleverne Julie Johanne Mørch og Lucas Mehder Seiling. Pressefoto.

10.klasseskolen i Hillerød indleder til næste år et samarbejde med gymnasierne og HF i Hillerød, som skal hjælpe med at afklare de unges valg af ungdomsuddannelser. Her er det eleverne Julie Johanne Mørch og Lucas Mehder Seiling. Pressefoto.

Unge skal klædes på til at vælge uddannelse

10.klasseskolen i Hillerød indleder til næste år samarbejde med gymnasierne og HF i Hillerød målrettet de elever, der overvejer en gymnasieuddannelse, men som ikke er vurderet uddannelsesparate

Af
Anne Lønstrup

Rigtig mange af eleverne på 10.klasseskolen overvejer at tage en gymnasieuddannelse efter 10. skoleår, skriver 10.klasseskolen i en pressemeddelelse.

Udbuddet af ungdomsuddannelser er imidlertid blevet større, og kravene til de unge har ændret sig i tidens løb. I dag skal de unge vurderes parate til en ungdomsuddannelse vurderet på karaktergennemsnit og personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer.

Mange vælger 10.klasseskolen som et modningsår, uanset om de er vurderet parat til en gymnasial uddannelse eller ej, og derudover er mange elever uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Fra næste skoleår indgår 10.klasseskolen et samarbejde med Frederiksborg gymnasium, HTX og HHX- Hillerød og VUC-HF, som skal hjælpe de elever, der ikke er parate til en gymnasial ungdomsuddannelse, med at blive mere afklarede.

Brobygning mellem skoler

Eleverne i den gymnasieforberedende klasse vil blive undervist på et højt fagligt niveau og skal samtidig fokusere på studiekompetencer såsom planlægning, strukturering og udførslen af skolearbejdet. De skal lære at prioritere og vælge i en travl hverdag, og de skal arbejde med at gå fra tanke til handling og få indsigt i, hvad en gymnasial uddannelse er.

Eleverne får en uge på hver af de fire gymnasieretninger i løbet af skoleåret. Disse brobygningsforløb handler primært om fagene dansk, engelsk og matematik. Derudover planlægger det enkelte gymnasium/HF selv indholdet i de resterende timer, så forskellene imellem de forskellige uddannelser bliver tydelige.

Skoleleder på 10.klasseskolen, Morten Lai Knudsen, ser frem til samarbejdet og glæder sig til at se, hvorvidt det vil lykkes at give eleverne den udvikling, indsigt og afklaring, der er formålet med forløbet.

Publiceret 21 February 2019 18:00