Ph.d.-grad til hillerødborger

David Christensen fra Hillerød er blevet tildelt ph.d.-grad for afhandling om affaldsløsninger

navne Hillerødborger David Christensen er blevet tildelt Ph.d.-graden ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet.

David Christensen har ved Institut for Planlægning forsvaret afhandlingen ”Bridging Actors in Sustainable Innovation for Developing Countries? Partnerships, Social Construction of Technology and Solid Waste Management in Vietnam and Uganda”.

Afhandlingen omhandler, hvordan partnerskaber mellem virksomheder, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og myndigheder kan fremme bæredygtighed i udviklingslande. Fokus i afhandlingen er på affaldsproblemer og -løsninger.

Resultaterne i afhandlingen kan bl.a. støtte op om danske virksomheders internationaliseringsaktiviteter og offentlige myndigheders eksportfremme. Forskningen er aktuel i forbindelse med FN’s bæredygtighedsmål, hvor mål nr. 17 sætter fokus på netop ”partnerskaber for handling”.

Afhandlingens undersøgelser er udført som del af Access2innovation, en nordjysk forening der har til formål at styrke viden om og udviklingen af kommercielle bæredygtige løsninger målrettet behov i nødhjælps- og udviklingsbistanden samt udviklingslandene generelt.

David Christensen er vokset op i Sydøstasien samt Skanderborg i det østjyske, hvor han blev student i 2002. Herefter læste han Plan & Miljø i Aalborg (specialisering i Environmental Management), og fik også kandidatgrad i Udviklingsstudier og Internationale Forhold forud for Ph.d’en.

David bor i Hillerød og er lektor på erhvervsakademiet Cphbusiness Laboratorie & Miljø i Hillerød og Ekstern lektor på Aalborg Universitet i København.

Publiceret 17 February 2019 17:00