Nu skal rotterne også bekæmpes i weekenden

Rotterne stortrives og formerer sig... som rotter. Men nu opruster kommunen kampen mod det lodne dyr

Af
Martin Warming

skadedyr Der kommer flere og flere rotter. Også i Hillerød, hvor kommunen modtager et stigende antal rotteanmeldelser i disse år.

Byrådet godkendte forleden en ny handlingsplan, der fastlægge rammerne for, hvordan rotterne skal bekæmpes i Hillerød Kommune de kommende år.

Der er flere nye tiltag i den nye handlingsplan, der skal være med til at gøre livet surt og besværligt for rotterne. Noget af det nye i den reviderede handlingsplan er, at rottebekæmperen nu også rykker ud i weekender og på helligdage.

"Alle indendørssager, altså sager, hvor der er mistanke om, at der er en rotte indendørs, betragtes nu som akutte sager, der kræver besøg af skadedyrsbekæmperen inden for 24 timer. Øvrige rottesager behandles af skadedyrsbekæmperen efter aftale med opfølgningsbesøg. Det har altid været sådan, at en borger, der anmelder indendørs rotteforekomst, får besøg af en rottefænger indenfor 24 timer. Det nye er, at der nu også er weekendudkald," fortæller Maria Caluza Bache, der er administrativ medarbejder i Hillerød Kommune og har ansvaret for rottebekæmpelsen i kommunen.

Derudover vil en lang række virksomheder fremover få besøg af kommunen en gang om året.

Alle indendørssager, altså sager, hvor der er mistanke om, at der er en rotte indendørs, betragtes nu som akutte sager, der kræver besøg af skadedyrsbekæmperen inden for 24 timer

"Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker, skal kontrolleres en gang årligt," fortæller Maria Caluza Bache.

Må selv bekæmpe

Som noget nyt bliver det nu også muligt at bekæmpe rotter med gift på egne erhvervsejendomme.

"Det kræver dog, at man får en såkaldt R2-autorisation, som Miljøstyrelsen udsteder. Autorisationen gælder i fem år, og skal derefter fornyes med et opfølgningskursus. R2 er et kursus kun beregnet for lodsejer, og man må kun bekæmpe rotter på egen matrikel," siger Maria Caluza Bache.

Mange kommuner oplever i disse år en sand invasion af rotter. Der er ikke nogle entydige svar på, hvorfor rotterne trives så godt, men flere eksperter peger på de milde vintre og nedslidte kloaksystemer som nogle af årsagerne.

"Der har også været et stigende antal rotteanmeldelser i Hillerød de senere år, men det er ikke kun i Hillerød, at antallet af rotteanmeldelser har været stigende, det er også på landsplan," understreger Maria Caluza Bache.

Kloge fælder

I kampen mod rotterne har Hillerød Kommune i samarbejde med Hillerød Forsyning opsat 50 'wisetraps' på særlige udsatte områder i kommunen. Wisetrap er en elektronisk fælde, som opsættes i kloakbrøndene, og de fungerer på den måde, at når rottens bevægelse og kropsvarme registreres via sensorer, udskydes et sæt dræbende spyd med stor kraft på rotten, som øjeblikkelig dør. Den døde rotte skylles derefter ud med spildevandet eller nedbrydes på sin vej dertil.

Rotter er roden til meget ondt. De er blandt andet smittebærere af alvorlige sygdomme, og det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du ser en rotte, på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Det er gratis at få besøg af kommunens rottebekæmper, der betales via ejendomskatten.

Publiceret 14 February 2019 07:00